• Programa Municipals 28–M

    Junts per Tiana

Us presentem el programa electoral de Junts per Tiana. És el fruit de mesos de treball, d’escoltar els veïns i veïnes i de recollir les seves propostes. També és fruit de l’experiència d’un any al govern municipal.

Junts per Tiana és una agrupació d’electors, una llista cívica, que es va presentar per primera vegada a les eleccions municipals el 2015.

 

Descarrega’t el programa

 

El programa consta de 3 eixos, 49 objectius i 293 accions.

 

1- EDUCACIÓ 2- CULTURA 3- ESPORTS 4- SOLIDARITAT
5- SOSTENIBILITAT 6- ESPAI PÚBLIC 7- MOBILITAT 8- MEDI NATURAL
9- DRETS SOCIALS 10– SALUT 11- SEGURETAT 12– COMUNITAT 13– ECONomia 14- BON GOVERN

 

Poble educador

Volem que Tiana sigui un lloc on les persones aprenguin durant tota la vida, les unes de les altres, creant comunitat i compartint espais. Un poble on la cultura estigui a l’abast de tothom. On l’esport sigui una eina per conviure i per crear vincles. Un poble amb els valors de la pau, la solidaritat i la llibertat.

1 Educació: Tot un poble per aprendre

1.1. Garantir la igualtat d’oportunitats educatives i d’atenció a la diversitat

1.2. Fer de Tiana un poble educador al llarg de la vida

1.3. Democratitzar l’accés a la pràctica artística

1.4. Vetllar pels drets bàsics dels infants, adolescents i joves

1.5. Donar suport a l’educació en el lleure i fer-la accessible a tots els infants i joves

 

2. Cultura: Art i creació a l’abast de tothom

2.1. Impulsar una cultura popular creativa, crítica i dinàmica que sigui pal de paller del poble educador i del poble viu

2.2. Crear un programa de residències culturals als equipaments municipals

2.3. Millorar els equipaments culturals i recuperar el carrer com a espai de creació

2.4. Promoure la lectura com a hàbit, font de plaer i d’aprenentatge

2.5. Recuperar i divulgar el llegat dels artistes locals

2.6. Recuperar, conservar, difondre i posar en valor la memòria col·lectiva

 

3. Esports: L’esport de base, eina de cohesió

3.1. Promoure la pràctica esportiva

3.2. Garantir la universalització de l’accés a l’esport

 

4. Solidaritat: Una ciutadania conscient

4.1. Fomentar la cooperació internacional

4.2. Adquirir un compromís vers els drets, les llibertats i la cultura de pau

Poble verd

Volem que Tiana sigui un municipi compromès amb la lluita contra el canvi climàtic, amb més polítiques sostenibles i més energies renovables. Un poble que tingui cura del paisatge i de l’espai públic. On sigui més fàcil moure’s, hi hagi més connexions en transport públic i on els vianants siguin la prioritat. Amb una pagesia activa i uns boscos sempre sans.

5. Sostenibilitat: Energia verda i economia circular

5.1. Impulsar l’energia verda

5.2. Promoure l’economia circular

5.3. Promoure una nova cultura de l’aigua

 

6. Espai públic: Comunicar totes les tianes

6.1. Connectar totes les Tianes i omplir de poble els carrers

6.2. Desenvolupar un pla especial d’arbrat viari

6.3. Fer dels parcs de Tiana espais òptims per la vida dels tianencs de qualsevol edat

6.4. Fomentar un pacte de poble amb els propietaris de gossos

6.5. Promoure l’ús cívic de l’espai públic

 

7. Mobilitat: Més connexions i més camins a peu

7.1. Fer que anar a peu sigui la millor opció i reduir l’ús del cotxe

7.2. Impulsar una mobilitat sostenible

7.3. Millorar la connexió i les freqüències de pas per entrar i sortir de Tiana en transport públic

 

8. Medi natural: Vinya, horta i bosc sostenible

8.1. Reconnectar Tiana amb els seus espais naturals

8.2. Fer de la vinya i l’horta un motor econòmic i ecològic tot augmentant el suport a la pagesia local

8.3. Promoure la gestió sostenible del bosc i la pastura extensiva per prevenir incendis forestals

Poble per a tothom

Volem que Tiana tingui uns serveis públics de qualitat, per garantir el benestar de totes les persones. Un poble amb els serveis de salut que es mereix. Amb unes entitats actives, amb espais dignes. On es pugui fer vida sense patir per la seguretat. Amb oportunitats per a tothom,  que impulsi l’economia, des del comerç a l’agricultura. I amb un Ajuntament transparent que sàpiga escoltar.

9. Drets socials: El benestar de tothom

9.1. Protegir els drets bàsics, amb un èmfasi especial al dret a un habitatge digne

9.2. Millorar les oportunitats educatives, laborals, d’emancipació i de participació activa del jovent

9.3. Garantir un envelliment digne i actiu tot facilitant la participació de les persones grans a les diverses esferes del poble

9.4. Garantir el principi d’equitat de gènere en totes les polítiques públiques

9.5. Avançar cap a la reforma horària

 

10. Salut: Un nou CAP a Tiana

10.1. Culminar el nou CAP de Tiana

10.2. Augmentar la promoció de la salut

 

11. Seguretat: Una policia de capçalera

11.1. Millorar la seguretat percebuda i reforçar el cos de la Policia Local

 

12. Comunitat: Entitats actives i més participació

12.1 Fer poble: augmentar el suport de les entitats

12.2. Dinamitzar la Catequística i repensar el Casal

12.3. Enfortir la participació perquè tingui una incidència real sobre el govern

 

13. Promoció econòmica: Talent, ocupació i comerç viu

13.1. Afavorir el desenvolupament local i el foment de l’ocupació

13.2. Desenvolupar el pla estratègic de comerç

13.3. Projectar Tiana com un poble amb restaurants i vins excel·lents

 

14. Bon govern i govern obert: Un Ajuntament transparent

14.1. Fomentar el diàleg polític i enfortir els drets democràtics

14.2. Governar de manera eficaç i eficient

14.3. Enfortir els vincles amb Montgat

14.4. Apropar més l’Ajuntament a la ciutadania

14.5. Consolidar La Local-Ràdio Tiana com a mitjà de comunicació plural i amb vocació de servei públic

14.6. Culminar la transformació digital de l’Ajuntament

 

La llista

La llista

L'equip de Junts per Tiana per a les eleccions del 28M

El candidat

El candidat

Entrevista al cap de llista de Junts per Tiana

El programa

El programa

La proposta de l'agrupació d'electors per fer una Tiana millor