Aquest web compleix amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSICE o LSSI). Compleix, també, amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia de drets digitals (LOPDGDD).

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Responsable del tractament: Junts per Tiana
Adreça: avinguda Joan Garí, 24, 08391 TIANA
CIF: G–66519091
Correu electrònic: dpd@juntstiana.cat

Quines dades personals recollim i per què

Tractem les teves dades personals amb les finalitats següents:

 • Enviament d’informació vinculada a Junts per Tiana: Junts per Tiana pot enviar-te informació sobre actes, activitats i esdeveniments que organitzi i altra informació que et pugui interessar. Aquest enviament es produirà quan ho hagis acceptat expressament -mitjançant algun dels formularis web o físics que pots arribar a emplenar- o bé quan hi hagi un interès legítim de Junts per Tiana, en el cas que hagis establert una relació jurídica o contractual amb Junts per Tiana.
 • Donacions: En el cas que hagis emplenat el formulari de donacions, les teves dades seran tractades per Junts per Tiana amb la finalitat de gestionar-ne el cobrament, i el compliment de totes les obligacions legals i els tràmits administratius que siguin necessaris, i per enviar-te informació relacionada amb les finalitats del partit. La legitimació d’aquest tractament prové de la relació contractual que s’estableix en el moment d’emplenar i enviar el formulari per executar la donació.
 • Contacte: En el cas que hagis emplenat algun dels formularis de contacte del web, tractarem les teves dades per atendre a les teves consultes i per gestionar la petició sol·licitada. La legitimació d’aquest tractament és el teu consentiment donat en el moment d’emplenar i enviar el formulari, marcant la casella d’acceptació de la política de privacitat.
 • Aplicacions de missatgeria instantània: En el cas que hagis emplenat el formulari d’ús i adhesió d’alguna de les aplicacions de missatgeria instantània gestionades per Junts per Tiana t’informem que les dades que ens facilitis seran tractades per tal d’incorporar-te al canal de missatgeria que sigui (Whatsapp, Telegram, etc), amb les seves corresponents llistes de distribució per tal de poder rebre informació que t’interessi relacionada amb l’agrupació d’electors i electores. La legitimació d’aquest tractament es troba en el teu consentiment, que ens dones en el moment que accedeixes al canal de missatgeria de manera voluntària.
 • Persones vinculades a Junts per Tiana: Les dades personals obtingudes de les persones vinculades a Junts per Tiana es tracten amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i organitzativa, gestionar tant les sol·licituds com l’enviament d’informació relacionada amb l’activitat de l’agrupació d’electors i electores, tramitar el cobrament de donacions, la relació de càrrecs i responsabilitats de l’organització i complir amb altres obligacions legals a què estigui subjecta l’agrupació d’electors i electores. En cap cas es prenen decisions automatitzades.
 • Registre Covid–19: Durant l’emergència sanitària de la Covid–19, recollim les dades de totes les persones que accedeixen a l’Espai Cultural de Junts per Tiana, tant per a activitats públiques com privades, per poder posar–nos–hi en contacte en cas que algun dels assistents desenvolupi símptomes de la malaltia.

Quant de temps conservarem les teves dades personals?

Quan la relació amb Junts per Tiana sigui de naturalesa jurídica o contractual, les teves dades es conservaran mentre la citada relació sigui vigent. Quan el tractament de dades tingui origen en el teu consentiment, les teves dades es conservaran sempre que no t’hagis oposat al seu tractament, mitjançant alguna de les vies descrites a l’apartat “Exercici de drets”. En tots dos casos, les dades s’han de conservar durant el termini previst per la normativa vigent aplicable en cada cas (especialment, fiscal, comptable i contractual).

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

La base legal per al tractament de les dades és el teu consentiment. Quan no existeixi aquest consentiment, Junts per Tiana podrà tractar les teves dades d’acord amb l’interès legítim, sempre que existeixi una relació jurídica o contractual prèvia. Junts per Tiana està legitimada pel tractament d’aquelles dades necessàries pel compliment de les obligacions legals a les quals està subjecta.

A quins destinataris comunicarem les teves dades personals?

Junts per Tiana només comunicarà les teves dades a tercers quan existeixi el teu consentiment inequívoc i previ o bé quan la comunicació sigui necessària per complir d’una obligació legal. En determinats casos, Junts per Tiana podrà comunicar les teves dades a tercers que li prestin serveis o amb qui col·labori, exclusivament per la correcta execució del servei o col·laboració, sempre en el marc d’un contracte d’encarregat de tractament per part dels tercers. Finalment, Junts per Tiana podrà utilitzar, per a algunes de les finalitats anteriorment descrites que impliquen enviaments informatius o pagaments en línia, plataformes adherides al Privacy Shield, com ara MailChimp o SurveyMonkey, o altres empreses d’enviament massiu de comunicacions electròniques o pagaments electrònics.
No es transfereixen dades a països tercers o a organitzacions internacionals.

Quins són els teus drets en relació amb les teves dades personals?

 • Dret d’accés: sol·licitar una còpia de les teves dades personals que Junts per Tiana té emmagatzemades.
 • Dret de rectificació o supressió: sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, demanar-ne l’actualització o la seva supressió.
 • Dret de limitació: sol·licitar la limitació del tractament de les dades personals, en aquest cas les conservarem únicament per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Dret d’oposició al tractament: sol·licitar que Junts per Tiana deixi de tractar les dades, en la forma que ho indiqui, tret que per motius legítims, imperiosos o en motiu de l’exercici o defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.
 • Dret a la portabilitat: sol·licitar que les seves dades siguin tractades per un altre responsable, en aquest cas, Junts per Tiana en facilitarà la portabilitat.

La persona interessada pot exercir aquests drets adreçant-se al correu electrònic dpd@juntstiana.cat o bé a l’adreça postal avinguda Joan Garí, 24, 08391 TIANA. La sol·licitud ha de ser per escrit i s’ha d’acreditar la identitat de la persona interessada, adjuntant una fotocòpia del DNI, ja que es tracta d’un dret personalíssim. També es poden exercir els drets davant de la persona delegada de Protecció de Dades, a l’adreça dpd@juntstiana.cat. Si vols descarregar-te un model d’exercici de drets, fes clic aquí. Així mateix, les persones interessades poden acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per reclamar l’exercici dels seus drets o qualsevol altra qüestió relacionada amb el compliment de la normativa de protecció de dades.

Persona delegada de Protecció de Dades

Junts per Tiana ha nomenat una persona delegada de protecció de dades amb la que es pot contactar mitjançant el següent correu electrònic: dpd@juntstiana.cat.

Política de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes per millorar la teva experiència mentre navegues pel lloc web. Les galetes que es classifiquen com a necessàries s’emmagatzemen al teu navegador perquè són essencials per al funcionament de les funcionalitats bàsiques del lloc web. També fem servir galetes de tercers que ens ajuden a analitzar i entendre com utilitzes aquest lloc web. Aquestes galetes s’emmagatzemaran al teu navegador només amb el teu consentiment. També tens l’opció de desactivar aquestes galetes, però desactivar algunes d’aquestes galetes pot afectar la teva experiència de navegació. Més sobre la política de galetes.