Vicenç Martí: Més participació ciutadana, més democràcia

Membre de Junts per Tiana i expert en processos de participació ciutadana

 

El nostre país s’ha caracteritzat sempre pel paper destacat del món associatiu. Aquest moviment va tenir una transcendència destacada durant els darrers anys del franquisme, sense oblidar el paper destacat de finals del segle XIX i principis del segle XX. Durant el final del franquisme, va capitalitzar bona part de les reivindicacions veïnals, socials, culturals, urbanístiques, etc. de les nostres poblacions. Amb l’arribada de la democràcia, el paper del món associatiu es va subordinar als interessos dels diversos partits polítics i, a poc a poc, va anar decaient en benefici dels partits. La democràcia representativa es va anar imposant nodrint-se en molts casos dels líders d’aquells moviments.

Amb l’arribada de la democràcia, el paper del món associatiu es va subordinar als interessos dels diversos partits polítics i, a poc a poc, va anar decaient en benefici dels partits

Aquest fet va provocar un distanciament cada cop més gran entre la presa de decisions i la població a la qual aquestes decisions s’adrecen. L’aparició d’agrupacions d’electors n’és una clara resposta. Molts partits polítics intenten donar resposta a aquesta demanda creant espais de participació ciutadana, que no eren més que oficines d’atenció al ciutadà.

Junts per Tiana és una agrupació d’electors formada per una ciutadania que reivindica la seva voluntat de participar en la presa de decisions que afecten la nostra població i, per això, proposa un model que permeti la ciutadania implicar-se en aquesta presa de decisions.

 

Una societat sana i madura és aquella que no delega la gestió de la governabilitat. Ans al contrari, és aquella que s’implica de forma activa en el control i la presa de decisions

Per altra part, considerem que una societat sana i madura és aquella que no delega la gestió de la governabilitat. Ans al contrari, és aquella que s’implica de forma activa en el control i la presa de decisions. El nostre objectiu és el d’incorporar la participació ciutadana a l’hora de definir les polítiques públiques i guiar la tasca del govern municipal. Volem anar avançant en una manera de governar des de la proximitat, aprofitant l’articulació del moviment associatiu i la ciutadania en general, en el procés de govern. Estem convençuts que, amb més participació ciutadana, s’aconsegueix un millor mecanisme per assolir un govern més democràtic i per dissenyar polítiques públiques més perdurables i robustes al llarg del temps.

Et pot interessar