Junts reclama un Pla Local de Seguretat

Davant els robatoris que hi hagut les darreres setmanes a diversos punts de Tiana, com Les
Costes, Els Vessants, Can Gaietà i el centre, i també davant les actuacions policials i detencions
derivades d’aquestes entrades a domicilis, el grup de Junts ha  presentat la següent interpel·lació al ple municipal del mes de febrer del 2018:

–Quines polítiques públiques de seguretat ha posat en marxa aquest equip de govern des que el
gener del 2017 es va dotar la policia local de nous recursos per fer front a l’onada de robatoris?
–S’han instal·lat totes les càmeres pressupostades en els comptes del 2017?
–Per què aquest Ajuntament no disposa encara d’un Pla Local de Seguretat?
–Tenen previst la redacció del pla?
–Per què encara no s’ha convocat la Junta Local de Seguretat, com es va anunciar a l’últim ple?
–Quines propostes ha fet la Mesa de Coordinació Operativa per millorar la seguretat al municipi,
especialment per controlar les entrades i sortides del poble?
–Quina dotació econòmica preveu destinar l’equip de govern a la seguretat en els pressupostos
del 2018?
–És suficient el nombre d’agents en plantilla de la Policia Local per fer front als reptes actuals?
–Una població desinformada és una població vulnerable. Tenen previst fer més campanyes de
comunicació per millorar la prevenció i per orientar la població sobre què cal fer davant un
robatori?
–Tenen previst complir la Llei de Transparència i informar la població amb dades rigoroses sobre
l’evolució dels robatoris a domicili?

 

  Interpel·lació robatoris ple febrer 2018 (94,1 KiB)

Aquest és el projecte de seguretat de Junts per Tiana

Un poble més amable

Volem una policia propera i amable. Que vagi a peu pel centre. Que es guanyi el respecte dels tianencs i que eduqui abans de multar. Volem una seguretat ciutadana eficaç, eficient i socialment sostenible, que compti amb la implicació de tots. Crearem el Consell Local de Seguretat Ciutadana, que, en coordinació amb la policia local, proposarà les estratègies a seguir en aspectes com la Festa Major, la recuperació de la Protecció Civil o la redacció de plans d’emergència per a edificis i parcs, entre d’altres. Es reforçarà la coordinació amb els Mossos d’Esquadra per fer el poble més segur. La policia local assumirà una actuació especialitzada en matèria de delinqüència de baixa intensitat, menors i violència de gènere. Crearem un espai web sobre seguretat i mobilitat i potenciarem el Facebook i Twitter per crear una xarxa àgil, ràpida i moderna perquè tots els tianencs puguin estar connectats i informats de les incidències.

Junts per Tiana, vol una seguretat ciutadana eficaç, eficient i socialment sostenible, amb una intervenció que permeti als ciutadans el seu desenvolupament personal, familiar i social en un parc pacífic i democràtic. Aquest ideal ha de comptar amb la decidida implicació d’actors conscients i compromesos, creant espais comunitaris i descentralitzats amb els quals puguin participar tots els ciutadans, tant en la identificació d’amenaces com dels mitjans necessaris per afrontar-les.

Eines essencials:
El Consell Local de Seguretat Ciutadana

Òrgan consultiu que tindrà com a finalitat l’assessorament i redacció de propostes i plans d’actuació en matèria de seguretat ciutadana, constituït com a punt de trobada permanent dels partits representats a l’ajuntament, associacions, entitats representatives del poble, així com de tots aquells ciutadans interessats, en l’elaboració d’estratègies i desenvolupant línies i plans d’actuació destinats a abordar de transversal fenòmens complexos que no poden ser abordats únicament es d’una única perspectiva, sinó han de tractar-se des d’un punt de vista global i implicant als serveis públics (policia, sanitat, educació, habitatge, cultura, promoció econòmica, etc.) i que també hauran de tenir en compte l’opinió dels moviments socials i de veïns.

A títol d’exemple, es crearan comissions específiques a efecte de plantejar opcions viables i assumibles i no amb caràcter electoral sobre:

 • L’assignatura pendent del model de Festa Major oberta, participativa i segura.
 • La recuperació de la Protecció Civil local i de la prevenció d’incendis a l’àrea forestal amb vigilància intensiva durant l’estiu.
 • La redacció de plans d’emergència específics per a cada edifici de titularitat municipal i dels parcs i espais públics més problemàtics.
 • Un estudi de mobilitat, obert a totes les parts implicades que contempli les possibilitats d’una millor gestió, seguretat i aprofitament del trànsit a la zona comercial.
 • L’estudi de quina quantitat d’il·luminació és més necessària a cada franja horària.
 • L’estudi de la situació de la policia local i dels actuals efectius, per tal d’adequar la ratio d’agent per nombre d’habitants adaptada a les necessitats reals del poble.
 • La convocatòria trimestral de la Junta de Seguretat Local, oberta i amb participació de partits, associacions, entitats representatives del poble, així com de tots aquells tianencs interessats.
Competències de l’ajuntament sobre la policia local

Es desenvoluparan i promouran les condicions necessàries per a una gestió eficaç de les seves possibilitats, les seves capacitats i la proximitat al ciutadà com a instrument fonamental en la seguretat ciutadana i com a instrument de control de la delinqüència de baixa intensitat, assumint una actuació especialitzada en matèria de menors i violència de gènere, així com reforçant els instruments d’una major eficàcia i coordinació amb els mossos d’esquadra. Específicament:

 • Com a policia comunitària anirà estretament lligada a la tasca de la policia de proximitat i recollirà, analitzarà i donarà resposta a totes les informacions a l’abast, identificant possibles problemàtiques que afectin la convivència, siguin incíviques, o bé delictives, aplicant una resposta adequada i oportuna, establint canals de comunicació amb la ciutadania i especialment amb els col·lectius més vulnerables i amb més risc de ser víctimes de delictes per tal de minimitzar les possibilitats de patir un il·lícit penal.
 • Promourà xerrades, conferències i col·loquis sobre seguretat, amb una important atenció a l’educació viària entre els infants i els joves.
 • Potenciant el seu paper amb les figures de la mediació dels conflictes entre veïns i la del seguiment de la seguretat a la llar de la gent gran.
 • Garantirem la presència de la Policia Local de proximitat amb mitjans humans suficients a les entrades i sortides de les escoles per tal de garantir la seguretat dels nens i nenes.
 • Crearem la figura del policia específic de proximitat en cada zona, amb la funció de conèixer els veïns, comerciants i la zona, per tal de poder identificar les problemàtiques que hi ha i poder actuar de forma més eficaç. Contactes amb els veïns i botiguers de forma permanent i no amb caràcter electoral.
 • Garantirem la transparència en el cos de la policia local i seguiment de l’adquisició de les places de funcionariat en els diferents rangs.
 • Garantirem que la llengua vehicular amb els ciutadans sigui el català i farem formació continuada del personal i de tracte amb les persones per tal de garantir que tingui les estratègies necessàries per comunicar-se eficaçment amb els ciutadans.
Creació d’un espai web

El nou projecte és també un compromís per la informació i la transparència. Dins la pàgina web de l’ajuntament es crearà un espai específic relatiu a la seguretat, on els ciutadans podran comprovar el grau de compliment dels compromisos assumits en aquesta àrea.

Tanmateix quedarien recollits diversos documents i informacions relatives a la Policia Local, sobre seguretat, mobilitat i protecció civil, com ara campanyes vigents o talls de circulació per obres i pot incloure un localitzador d’objectes perduts, fent la cerca online. Aprofitar facebook i twitter per crear una xarxa àgil, ràpida, moderna, perquè tots els ciutadans puguin estar connectats i informats de les seves activitats i incidències.

Et pot interessar

Què n'opines?

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.