El desembre del 2020 es van iniciar les obres d’un cine a la Sala Albéniz sense licitació pública i al marge del procés de pressupostos participatius que hi havia en marxa. L’alcaldessa i el regidor d’Urbanisme, el dia abans de començar les obres, amb la proposta de cine al llindar de quedar fora dels projectes guanyadors, van entrar vots pel cine de manera irregular a la plataforma de votació.

 

QUÈ SABEM QUÈ NO SABEM CRONOLOGIA

Junts per Tiana no ha parat d’estirar del fil des del mes de desembre per mirar de destapar les irregularitats. El #cinegate de Tiana, el cas dels pressupostos participatius, obliga a una seriosa reflexió sobre els límits de l’ètica que cal exigir a tot càrrec públic. Una reflexió sobre els valors i la integritat, pedra angular d’una bona administració i d’una bona governança.

 

 

QUÈ SABEM

 

Sabem que el dilluns 14 de desembre de 2020 van començar les obres d’un cine a la Sala Albéniz, segons ha admès l’equip de govern. El diari Línia Nord va destapar el cas a partir d’unes fotos on es veia la instal·lació feta. Immediatament després d’aparèixer les fotos a la premsa, l’equip de govern engega una cacera de bruixes i envia un mail a totes les entitats del poble reclamant–los les claus de la sala.

Sabem que les obres es van fer al marge de la Llei de Contractes del Sector Públic, sense l’aprovació de l’informe tècnic preceptiu, sense la incorporació de tres pressupostos, sense informe d’intervenció i sense l’aprovació de la despesa per part de l’equip de govern. L’obra es fa en un equipament municipal però s’adjudica a dit i s’escapa del control polític i administratiu municipal.

 

Sabem que es va executar la primera fase de les obres amb un cost de 12.443,64 euros.

 

Sabem que el projecte de fer un cine a la Sala Albéniz costa 48.054,42 euros i que preveu instal·lar, entre altres, 1 projector digital, 1 reproductor BlueRay, 1 PC portàtil, 1 pantalla, 1 processador de so, 3 amplificadors i 16 altaveus (veure el plànol a l’inici de la pàgina).

 

Sabem que hi ha una comunicació oficial prèvia de les obres al Departament de Treball i que consta com a promotor l’Ajuntament de Tiana.

 

Sabem que hi ha una donació de 48.054,42 euros entrada per registre a nom de l’empresa TORCA INDUSTRIAL SA el 30 de novembre i que no ha estat acceptada per la Junta de Govern Municipal.

 

Sabem que les obres es van fer sense l’aval tècnic municipal, en un edifici protegit pel seu valor arquitectònic, inclòs en el Pla especial de protecció i catàleg del patrimoni arquitectònic i ambiental de Tiana.

 

Sabem que almenys des de l’1 de desembre de 2020 ja s’estaven fent tràmits per a l’inici de les obres.

 

Sabem que les obres es van saltar el procés de pressupostos participatius que havia d’acabar el 15 de gener de 2021. Pocs dies abans d’acabar el procés, el cine quedava fora per uns pocs vots dels projectes guanyadors.

 

Sabem que un dia abans de començar les obres del cine, el 13 de desembre, l’alcaldessa i el regidor d’Urbanisme van entrar a la plataforma digital dels pressupostos participatius una seixantena de vots de la ciutadania (corresponents a 20 persones), la gran majoria pel cine, procedents de whatsapp. L’alcaldessa entra les dades a la plataforma digital de votació que li arriben en un full Word enviat per mail. Entra les dades des d’un perfil d’administrador tècnic del sistema (que no hauria de tenir un càrrec polític), vulnerant el procediment de votació regulat en un decret, sense les autoritzacions prèvies requerides dels votants i vulnerant la Llei de Protecció de dades personals i garantia de drets digitals. L’alcaldessa ho acaba admetent al ple municipal.

 

 

 

QUÈ NO SABEM

 

No sabem quins regidors sabien que anaven a començar les obres del cine.

No sabem des de quan ho sabien.

No sabem qui va autoritzar les obres.

No sabem per què l’alcaldessa i el regidor d’Urbanisme entren vots de manera irregular dins la plataforma dels pressupostos participatius un dia abans de començar les obres.

No sabem els motius pels quals no s’accepta la donació registrada en data 30 de novembre.

No sabem per què no s’atura l’obra quan surten a la llum les irregularitats en el procés dels pressupostos participatius.

No sabem perquè l’equip de govern després de dir que no accepta la donació, i amb les obres fetes, adjudicades a dit, anuncia que el projecte es cofinançarà amb una subvenció dels fons europeus FEDER via AMB.

No sabem per què consta l’Ajuntament de Tiana com a promotor de l’obra del cine en el Pla de seguretat i salut i en la comunicació d’obertura del centre de treball registrada al Departament de Treball.

No sabem si arriba a començar la segona fase del projecte valorada en 10.805,78 euros.

No sabem qui fa aturar les obres, si les fa aturar algú, i quan s’aturen.

No sabem per què continuen fent–se visites d’obres a la sala un cop l’alcaldessa ha retirat les funcions al regidor d’Urbanisme.

No sabem per què l’equip de govern ha anat amagant sistemàticament informació del cas i només s’ha anat coneixent per la premsa i per les preguntes de Junts per Tiana als plens municipals.

 

CRONOLOGIA

 

J unts per Tiana va treure a la llum les irregularitats en la votació dels pressupostos participatius arran d’uns missatges rebuts en diversos grups de whatsapp on es demanava el vot i les dades per entrar-los directament al sistema al marge del mecanisme establert. Un decret d’alcaldia regula el vot.

A partir de la denuncia pública de l’agrupació d’electors i electores de Tiana, el cas s’ha anat fent gran i s’han generat encara més dubtes sobre si ha estat realment un procés net.

 

Junts per Tiana va forçar un ple extraordinari després de demanar explicacions de l’equip de govern i no obtenir resposta. En aquest ple, l’alcaldessa va admetre que havia entrat ella mateixa els vots, un cap de setmana, sense autorització i amb un perfil d’administrador, vulnerant el sistema de vot.

 

A continuació us detallem la cronologia dels fets perquè es pugui entendre tot el que sabem fins ara:

 

13 de desembre 2020

 • Diversos veïns reben per grups de whatapp aquest missatge:

“Bon dia dimarts dia,15 s’acaben les votacions als pressupostos participatius, teniu la oportunitat de tenir cine a Tiana, si no podeu votar si em trameteu nom, cognoms, DNI, data de naixement i lo que voleu votar os incloc en la votació”.

 • El mateix dia al vespre, i després de l’alerta de diversos veïns i veïnes, Junts per Tiana fa aquest comunicat.

 

14 de desembre 2020

 • Es convoca una reunió a nivell polític i tècnic sobre pressupostos participatius a l’Ajuntament de la qual no en transcendeix cap informació.

El cas salta als mitjans de comunicació.

 

15 de desembre 2020

 • Junts per Tiana registra les preguntes que consten al comunicat del 13 de desembre després que l’alcaldessa no hagi respost l’agrupació electoral.
 • El portaveu de Junts per Catalunya, Mateu Hernández, fa un comunicat admetent que va demanar dades per whatsapp. Al comunicat no es diu que el dia abans havien començat les obres del cine.
 • El portaveu de Junts per Tiana, Isaac Salvatierra, adverteix: “Si l’alcaldessa i els regidors continuen sense dir res, no tindrem més remei que fer ús del nostre dret a convocar un ple extraordinari”.

El cas segueix a la premsa:

 

16 de desembre 2020

 • Els regidors i regidores de Junts per Tiana registren la petició del ple extraordinari per tal que l’alcaldessa doni explicacions públiques sobre els pressupostos participatius. “Ens hi veiem obligats davant el silenci de l’alcaldessa”, diuen.
 • L’equip de govern fa un comunicat a través de les xarxes institucionals de l’Ajuntament de Tiana en què no admet cap irregularitat, en què no respon les preguntes formulades per Junts per Tiana i en què anuncia que allarga un mes el termini de votació.

La premsa segueix fent seguiment:

 

19 de desembre 2020

 • Junts per Tiana demana tenir accés “a l’expedient o expedients amb tots els antecedents, les dades o les informacions que són en poder dels serveis de la corporació en relació al procés participatiu dels pressupostos municipals, inclòs l’informe o informes que hagin pogut elaborar els tècnics municipals, la consultora que assessora i supervisa el procés i els tècnics de la Diputació de Barcelona”.

 

22 de desembre 2020

 • Junts per Tiana demana al secretari municipal un informe preceptiu sobre els pressupostos participatius.

 

28 de desembre 2020

 • El portaveu de Junts per Tiana recull a l’Ajuntament l’única informació que li posa a l’abast l’equip de govern: una butlleta de votació (impersonació) i el decret d’alcaldia on està regulada la votació.

 

29 de desembre 2020

 • El secretari municipal lliura l’informe sobre els pressupostos participatius. L’informe confirma que la introducció de vots es fa al marge del decret d’alcaldia que regula la votació.

 

30 de desembre 2020

 • Té lloc el ple extraordinari forçat per Junts per Tiana. Durant la sessió l’alcaldessa admet haver entrat ella mateixa des d’un perfil d’administrador les dades que li arriben sense autorització vulnerant el sistema de vot decretat per ella mateixa. Les obres del cine ja estan en marxa però, aquesta informació, que com a mínim sabia el regidor d’Urbanisme, s’amaga al ple.

 

 

Sessió sencera del ple extraordinari.

 

 

4 de gener 2021

 • Junts per Tiana presenta un recurs de reposició per tal que l’alcaldessa lliuri tota la documentació demanada per l’agrupació d’electors, i a la qual està obligada per llei a donar accés als càrrecs electes. El recurs es presenta perquè l’alcaldessa no ha facilitat tot l’expedient dels pressupostos participatius i és el pas previ per récorrer als tribunals davant la vulneració dels drets dels regidors i regidores.

La premsa se’n fa ressò.

 

5 de gener 2021

 • El portaveu Isaac Salvatierra demana formar part de la Comissió de Garanties dels pressupostos participatius per supervisar el procés. La comissió no preveia que els grups municipals en formessin part, com sí que es fa amb els consells de participació. S’havia fet una crida pública dirigida a la ciutadania, no als càrrecs electes. Cap veí s’hi va apuntar, de manera que el 5 de gener la Comissió de Garanties (que observa els treballs de la Comissió Tècnica) estava formada pels mateixos membres que la Comissió Tècnica, un fet gens normal.

 

12 de gener 2021

 • Ple municipal del mes de gener. Junts per Tiana pregunta si ja s’ha reunit la Comissió de Garanties dels pressupostos participatius i quina decisió ha pres.
 • L’alcaldessa, durant la seva intervenció, afegeix un element nou: les dades que va entrar estaven en un Word.

 

 

 

13 de gener 2021

 • El portaveu Isaac Salvatierra es posa en contacte amb la Diputació de Barcelona i demana una avaluació externa del procés de pressupostos participatius.

 

15 de gener 2021

 • La Diputació de Barcelona respon el requeriment d’Isaac Salvatierra. Un càrrec polític aclareix que la Diputació només dona d’alta un sol administrador de la plataforma digital de votació i és l’ens local que pot donar d’alta un o més administradors complementaris. De la resta, la Diputació se’n desentén, perquè és competència municipal.

 

19 de gener 2021

 • L’equip de govern lliura el document de Word amb què es van entrar a la plataforma els vots recollits per whatsapp. El document mostra les dades de 20 participants dels quals 19 voten per la proposta de fer un cinema a la Sala Albéniz. En total, s’entren al sistema de manera irregular una seixantena de vots (cada participant podia votar més d’un projecte). En el moment d’entrar les dades al sistema, el cine estava al llindar (per uns pocs vots) de quedar fora dels projectes seleccionats.Vots full Word alcaldessa de Tiana pressupostos participatius

 

22 de gener 2021

 • Marta Martorell signa un decret evocant les competències del regidor d’Urbanisme Mateu Hernández. El decret no es fa públic.

 

23 de gener 2021

 • Junts per Tiana té coneixement de l’inici de les obres d’instal·lació del futur cine a la Sala Albéniz.
 • El portaveu Isaac Salvatierra demana una reunió urgent amb el secretari municipal Pau Sanz.

 

25 de gener 2021

 • Reunió del portaveu de Junts per Tiana amb el secretari municipal i la interventora. Confirmen que no consta cap tràmit municipal sobre les obres del cine. El secretari diu que no pot revelar les converses de la Junta de Govern Local.

 

28 de gener 2021

 • L’equip de govern convoca la Comissió de Garanties dels pressupostos participatius on el portaveu de Junts per Tiana, Isaac Salvatierra, hi havia de participar com a veí, no com a càrrec electe, ja que la formació d’aquest organisme de control no ho preveu. Hores abans de l’inici de la reunió, l’equip de govern l’ajorna.

 

2 de febrer 2021

 • Isaac Salvatierra demana una investigació sobre el cinegate: “I la manera de fer-ho, sra. alcaldessa, és obrir un expedient a través d’un decret d’alcaldia, i nomenar un instructor i un secretari del procediment, tal com estableix la Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, articles 63 i 64”.

 

4 de febrer 2021

 • Nova convocatòria de la Comissió de Garanties dels pressupostos participatius. Aquesta sí que s’acaba celebrant. Es decideix fer un posicionament conjunt que a hores d’ara encara no s’ha fet públic per manca d’acord. La Comissió de Garanties està formada per l’alcaldessa, Marta Martorell; el regidor de govern Jaume Darbra, el portaveu de Junts per Tiana, Isaac Salvatierra, i un ciutadà. També hi assisteix el secretari, la tècnica de participació i dos tècnics de la consultora que ha implementat el procés participatiu.

 

18 de febrer 2021

 • El diari Línia Nord publica les fotografies de la instal·lació per al futur cine a la Sala Albéniz: “Sala Albéniz de Tiana: ja s’hi han fet les obres per a un futur cine?
 • Junts per Tiana demana al secretari municipal, Pau Sanz, un informe sobre les obres d’instal·lació del futur cinema.
 • L’equip de govern enviar un mail a les entitats demanant les claus de la Sala Albéniz.

 

25 de febrer 2021

 • El secretari municipal lliura l’informe a Junts per Tiana.
 • Junts per Tiana fa la petició formal de l’expedient que cita el secretari en el seu informe. En l’expedient citat consta tota la documentació de les obres d’instal·lació del cine.
 • El diari Línia Nord es fa ressò de la reacció de l’Ajuntament demanant les claus a les entitats: “El consistori de Tiana reclama les claus de la Sala Albéniz a les entitats“.

 

1 de març 2021

 • L’ajuntament publica un comunicat on anuncia la retirada del cinema a la Sala Albéniz “del llistat de projectes degut a la informació rebuda per l’equip de govern coincidint amb el tancament del procés i donat que el projecte tirarà endavant gràcies al cofinançament la subvenció del Programa de Foment del Patrimoni Cultural de l’AMB, finançada a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea”.
 • Junts per Catalunya Tiana publica a la revista municipal del mes de març l’article mensual on assegura que “el regidor va prioritzar i aprofitar l’oportunitat que s’estaven passant uns cables per la teulada de la Sala Albéniz, per afegir-hi un altre cable de so, la qual cosa havia comentat verbalment a companys regidors i que per més inri, vol pagar el mateix regidor a través d’una donació, que per cert l’Ajuntament a dia d’avui encara no ha resolt els tràmits d’acceptació”.
 • El diari Línia Nord es fa ressò del comunicat de Junts per Catalunya.

 

2 de març 2021

 • Durant el ple municipal del mes de març, a preguntes de Junts per Tiana, l’alcaldessa admet que es fan les obres d’instal·lació “sense autoritzacions pertinents”.
 • El regidor Mateu Hernández concreta en el mateix ple que les obres es van fer del 14 al 22 de desembre.

 

3 de març 2021

 

4 de març 2021

 • Junts per Tiana té accés a l’expedient 2849/20 on consta el projecte del futur cine i la proposta de donació del regidor a través de la seva empresa. Una part de la informació no es permet fotocopiar i el regidor de Junts per Tiana l’ha de copiar a mà sota la vigilància de dues treballadores municipals.

 

5 de març 2021

 • Junts per Tiana es reuneix amb l’arquitecte municipal.

9 de març 2021

 • Davant la documentació a la qual ha tingut accés Junts per Tiana i la urgència de la situació, els regidors de l’agrupació electoral registren la petició d’un ple extraordinari.

 


11 de març 2021

 • Secretaria no valida les firmes dels cinc regidors de Junts per Tiana (en els tres plens extraordinaris anteriors s’havien validat). La comunicació es fa 48 hores després de l’entrada de la petició del ple i a punt de tancar el registre municipal. Amb la demora, l’alcaldessa aconsegueix que el ple ordinari es faci abans que l’extraordinari. Davant aquesta situació, Junts per Tiana, deixa congelada la petició del ple extraordinari.

El diari Línia Nord publica: “El projecte del cine a l’Albéniz de Tiana, una donació de 48.000 euros“.

 

12 de març 2021

 • L’alcaldessa Marta Matorell cessa el regidor Mateu Hernández via decret.

El cessament de Mateu Hernández a la premsa:

La Local-Ràdio Tiana: “L’alcaldessa cessa al regidor Mateu Hernández

Línia Nord: “Martorell cessa Hernández per les obres del cine a la Sala Albéniz

El Tot: “L’alcaldessa de Tiana cessa el regidor Hernández per les obres del cine a la Sala Albéniz

 

14 de març 2021

 • Junts per Catalunya Tiana fa públic en un comunicat que surt del pacte de govern.

La premsa recull el trencament del pacte:

La Local-Ràdio Tiana: “Juntsxcat Tiana anuncia la seva sortida del govern municipal

Línia Nord: “Jxcat trenca amb ERC i PSC i surt del govern de Tiana per les obres del cine

El Tot: “Junts per Catalunya abandona el govern de Tiana

 

31 de març 2021

 • L’alcaldessa delega la direcció i gestió de la Residència municipal a la regidora Marta Guàrdia amb un sou brut anual de 10.000 euros per una dedicació de 8 hores setmanals.

 

21 d’abril de 2021

 • La Junta Govern aprova per unanimitat retirar tot el cablejat de la instal·lacció d’àudio de la Sala Albéniz. Els treballs, adjudicats a l’empresa Gestión Integral de Instalaciones SLU, tenen un cost de 3.039,79 euros.

 

4 de maig de 2021

 • El regidor Mateu Hernández assegura al ple municipal que diversos regidors de l’equip de govern el van autoritzar “de paraula” a fer la instal·lació del cablejat d’àudio a la Sala Albéniz. “En la reunió de govern del 4 de desembre vaig exposar la necessitat de posar els cables amb anterioritat als conductes d’aire. Tothom ho va entendre i se’m va donar l’autorització de paraula per col·locar-los. Tot l’equip de govern era coneixedor de la instal·lació dels cables més d’un mes i mig abans del que consta a la versió oficial”, va apuntar Hernández. L’alcaldessa va acusar Hernández de mentir. El grup municipal del PSC també ho va negar dos dies després en un comunicat.

 

 

Línia Nord: Hernández hauria rebut l’autorització de l’equip de govern per les obres a la Sala Albéniz.

Línia Nord: Martorell i el PSC neguen haver donat permís a Hernández per iniciar les obres del cine.

Blog de Ferran Vallespinós: Menteix la sra. alcaldessa de Tiana? Menteix tot el govern de Tiana? Menteix el sr. Hernández?

 

1 de juny de 2021

 • El aprova un sanció de 8.000 euros al regidor Mateu Hernández amb els vots d’ERC i PSC i es nega a seguir investigant el cas.
 • L’Oficina Antifrau de Catalunya obre una investigació en relació a “possibles irregularitats relacionades amb el procés de pressupostos participatius del municipi i amb la realització d’unes obres iniciades el desembre de 2020 per a la instal·lació d’un equipament tècnic per fer un cine al teatre municipal (Sala Albéniz)”.

 

6 de juliol de 2021

 • La regidora Marta Guàrdia abandona Junts per Catalunya i es passa a no adscrita. És el segon cop que és trànsfuga. El 2019 ja va abandonar ERC i va mantenir l’acta de regidora com a no adscrita.
 • El partit explica en un comunicat que l’assemblea local havia demanat el cessament del regidor Mateu Hernández i de la pròpia Marta Guàrdia.

 

 

 • En el ple municipal, el regidor Jaume Darbra (ERC) es deixa obert el micro del seu ordinador i se sent com li diu a la regidora Marta Guàrdia (amb el mans lliures del mòbil mentre es tapa la boca perquè no es vegi) que “ens hauries de mirar d’ajudar” per no perdre les votacions del ple. L’alcaldessa crida: “Jaume, Jaume! Teniu el micro obert!”