Junts per Tiana reclama uns pressupostos municipals que donin resposta a la crisi del covid

L’agrupació d’electors i electores Junts per Tiana ha votat en contra de la proposta de pressupostos municipals presentada pel govern d’ERC i PSC perquè els comptes no donen resposta a les necessitats del poble.

 

No són uns pressupostos per fer front ni a la pandèmia ni a la postpandèmia. No són uns pressupostos per fer front a la pitjor pandèmia que ha viscut la nostra generació amb uns resultats devastadors en molts sentits. En pèrdua de vides humanes, malauradament, i amb un impacte sobre l’economia que encara no en sabem l’abast. Perquè no sabem quants llocs de treball ara en standby, amb expedients de regulació temporal d’ocupació, s’acabaran destruint. Les notícies de les últimes setmanes amb acomiadaments massius a entitats bancàries no fan ser massa optimistes. Cal confiar que un cop assolida la vacunació del conjunt de la població, superem per fi l’emergència sanitària. Però la crisi del covid–19 no haurà acabat.

 

El 28 d’abril de l’any passat Junts per Tiana va oferir a l’equip de govern un pla de resposta a la covid–19. Un pla de contingència social i de recuperació econòmica. L’equip de govern format per ERC i PSC encara és a temps de recuperar-lo perquè moltes mesures allà apuntades resten pendents. El pressupost pel 2021, presentat 5 mesos tard, no reflecteix les necessitats socials dels veïns i veïnes de Tiana.

 

Què hem après de la covid?

1. Que ens hem d’ajudar entre tots i totes.

Que plou sobre mullat i que l’impacte econòmic i social la crisi ha fet més mal a les famílies amb menys recursos. Calia dissenyar uns ajuts a mida per fer front a això. Si mirem el pressupost de despesa de les partides “ajuts socials” i “ajuts socials habitatge” no hi ha cap variació significativa respecte els últims anys. L’Ajuntament no ha fet un esforç extra per ajudar les famílies de Tiana.

Pressupost Ajuntament de Tiana 2021 partides de despesa destinades a ajuts socials

*Evolució de les partides del pressupost de despesa vinculades a programes socials. Ajuts socials: escolarització (ajuts menjador, material escolar, ajuts extraescolars), transport i suport sanitari en situacions d’alt risc. Ajuts socials habitatge: subministraments, lloguer, hipoteca, arranjaments i ajuts a l’IBI. L’aportació a l’escola bressol municipal i a l’escola de música i dansa és el càlcul net descomptant–hi la subvenció de la Generalitat i el preu públic que paguen les famílies. El 2020, la partida de despesa associada a l’escola bressol municipal tenia un pressupost de 612.289 euros, dels quals se’n van executar 409.268. A diferència d’altres municipis, l’escola bressol va estar tancada molts mesos. L’Ajuntament va ingressar 198.956 euros de les famílies i 286.926 euros de la subvenció de la Generalitat.

L’execució del pressupost del 2020 també és molt reveladora. La partida “ajuts socials” tenia pressupostats 32.500 euros. Només es van executar (gastat de debò) 15.033 euros, menys de la meitat.

 

“El regidor d’Hisenda Jaume Darbra ens va dir en la reunió amb Junts pels pressupostos que quina sort que a Tiana no ha calgut executar la partida. No, no. No és que a Tiana no hi hagi persones que ho necessiten. El problema és que les bases dels ajuts no estan ben fetes i deixen fora un gruix important de famílies”, va afirmar el portaveu Isaac Salvatierra en el ple municipal del 4 de maig en què Junts va votar contra els pressupostos. Afegeix Salvatierra: “Saben que l’IBI no és un import progressiu, tampoc cap dels impostos municipals, ni, òbviament, les taxes. Aleshores, com distribuïm la riquesa dins el limitat marge d’actuació municipal? Amb la despesa. Revertint-ho en accions socials que millorin la vida de la gent i, especialment, dels que més ho necessiten. Hem de dissenyar uns ajuts que compleixin aquesta funció redistributiva”.

 

2. Que hem de fer més vida en comunitat.

Que el comerç local és un eix bàsic del poble viu. El pressupost de promoció econòmica tampoc respon a les necessitats, ara i aquí, de Tiana. Les partides resten invariables quan totes les administracions estan augmentant la despesa per ajudar a recuperar l’economia. Necessitem un centre comercial viu i dinàmic. Hem de sortir més forts de la crisi.

Evolució oressupost municipal Ajuntament de Tiana 2018–2021 en partides de promoció econòmica

*Evolució de les partides del pressupost de despesa vinculades a promoció econòmica. Subvencions foment de l’ocupació: inclou la subvenció a la iniciació d’activitat econòmica i la subvenció per a la millora d’establiments comercials. Foment promoció econòmica: ajuts a la formació i altres. Promoció comerç de proximitat: ajuts al comerç local. Promoció comerç local: despesa associada al Tast Tiana.

 

Projecte de Junts per Tiana d’ampliació de l’aparcament de l’església.

 

 

En relació al comerç, considerem que cal impulsar un projecte fonamental: ampliar les places d’aparcament al centre. El projecte d’aparcament que Junts per Tiana té al seu programa a la plaça de l’Església. És perfectament realitzable. No podem fer polítiques de pacificació si abans no habilitem llocs on deixar el cotxe. El confinament ens va forçar a fer un canvi d’hàbits: tothom comprant a Tiana. És una oportunitat per consolidar aquests hàbits.

 

3. Que la cultura és essencial

El pressupost de cultura pateix una retallada inacceptable. No té sentit que es projectés fer un cine (per tant, hi havia diners) i que es retallin totes les partides de cultura en viu. L’art i la cultura formen part de l’essencia de Tiana.

4. Que hem de sortir més forts de la crisi i que cal impulsar polítiques transformadores.

Tenim reptes pendents. La lluita per la igualtat: pensàvem que teníem un govern feminista. Però la partida es retalla a la meitat, just quan s’haurien de començar a executar les accions del pla d’igualtat municipal.

La lluita contra l’emergència climàtica també es retalla. “Ens costa més diners el regidor que les polítiques transformadores que impulsa. Suposo que em dirà, sr Sales, que després amb el romanent o amb ajuts externs farà més coses, però és ridícula aquesta partida i és el que ara mateix se sotmet a votació”, va afirmar Salvatierra al ple municipal.

*Evolució del pressupost de la partida de despesa Projectes de lluita contra el canvi climàtic.

 

Baixen tots els capítols menys el de personal

Baixen tots els capítols del pressupost de despesa, menys el capítol 1 de personal, que es dispara un 7,5%. “És una temeritat perquè és una despesa que després es consolida. Han creat 3 noves places, que jo no sé si era el millor moment. És cert que l’administració ha de funcionar bé, però també és cert que no podem posar en perill l’estabilitat pressupostària”, va assegurar Salvatierra.

 

Els sous als regidors també es mantenen. Diu Salvatierra: “Insisteixo, molt a favor d’anar equiparant la retribució dels electes de l’Ajuntament de Tiana a la d’altres ajuntaments. Però cap institució, cap empresa, duplica d’un dia per l’altre el pressupost en sous. Les millores s’havien de fer amb un acord polític de tot el ple a 8 o 12 anys vista, un augment progressiu, com sempre hem defensat.

“Mala gestió econòmica”

“Som conscients de la caiguda d’ingressos provocada per l’aturada de l’activitat econòmica i que això tensiona els pressupostos, però ens fa patir la seva mala gestió econòmica”, va afegir Salvatierra en la seva intervenció al ple municipal.

 

Als números presentats per l’equip de govern d’ERC i PSC l’impost de construccions (ICIO) pateix una baixada del 61%. Tot i que, a la memòria d’alcaldia es diu: “L’impost sobre construcció, instal·lacions i obres en relació a les llicències que a dia d’avui tenim atorgades i les perspectives conviden a pensar en un increment de noves construccions i l’increment és d’un 36% i passa a ser de 340.000 €.”

 

Hi ha un error a la memòria d’alcaldia que l’alcaldessa va admetre en la seva intervenció. Amb tot, afirma Salvatierra: “A veure si ens poden explicar com es passa de dir una cosa a dir tot el contrari. Aquí no hi ha un error de picatge. De dir que puja un 36% la construcció a baixar un 61% hi ha un mon. Fa pensar que potser en una primera versió de la memòria d’alcaldia van intentar fer economia creativa perquè els quadressin els comptes”.

 

Per primera vegada en molts anys, l’Ajuntament de Tiana ha hagut de demanar un crèdit de 200.000 euros per quadrar ingressos i despeses. “Ens fa patir, ens fa patir que no es comenci a fer la bola gran”, va dir Salvatierra.

A la memòria que s’adjunta amb els pressupostos, l’alcaldessa alerta de la situació complicada que vivim. El regidor del PSC Albert Sales va confessar en un ple municipal que ell mateix havia escrit les paraules que va llegir el diputat del PSC Raúl Moreno fa uns mesos al Parlament fent referència a la situació de Tiana. Deien les paraules del diputat: “Les necessitats de disponibilitat pressupostària de l’Ajuntament de Tiana no passen pel seu millor moment. I més encara quan estem parlant d’una situació de pandèmia. Hem de tenir en compte que parlem d’un poble de 8.800 habitants amb un pressupost de 10 milions d’euros. Parlem de més del 20% del seu pressupost anual en la construcció d’aquest equipament educatiu”. Moreno s’estava referint en aquest discurs al Parlament a l’ampliació del Batxillerat a l’institut de Tiana i dels riscos al fet que l’Ajuntament hagi d’assumir el cost d’una obra que no li correspon. El Parlament va votar a favor d’una proposta perquè la Generalitat assumeixi el cost de l’obra, competència del Departament d’Educació.

 

“Insistim a reclamar, sra alcalessa, que negociï amb la Generalitat per fer complir el mandat del ple de Tiana i del Parlament perquè la generalitat assumeixi el cost de l’obra, si no ara, en un termini breu, i que acabi retornant a l’Ajuntament els diners de la inversió”, va dir Salvatierra.

 

“Atendre l’emergència, compensar desigualtats, reactivar l’economia. I transformar, transformar en la línia dels fons Next Generation de la UE. Amb 11.000 euros en plaques socials aquí no transformem res. Retallant a la meitat la partida d’igualtat, no transformem res”, va afegir el portaveu de Junts per Tiana. No són uns pressupostos per fer front ni a la pandèmia ni a la postpandèmia. “De debò no entenem quines són les seves prioritats. Retallen en les partides de contingència social i de reactivació econòmica, que haurien de ser, ara mateix, les prioritàries, no ho entenem”, va concloure Salvatierra.

Et pot interessar

Escriu aquí el teu comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.