Obrim el debat sobre el model cultural

La regidora Cristina Comas ha obert, durant el ple de juliol, el debat sobre el model cultural que ha de tenir Tiana i que després de cinc anys governant, PSC-ERC no han sabut dissenyar. La regidora de cultura, però, ha exposat durant el ple que no es recull el prec. El teniu aquí explicat:

El mes de setembre farà un any que es va constituir el nou Consell de Cultura. El consell està format per representants de diferents entitats i partits polítics. Al llarg dels darrers mesos, el consell s’ha reunit sense periodicitat fixa i s’ha dedicat a fer un “estat de la qüestió” sobre els espais culturals que hi ha al poble i la relació entre les entitats i s’ha començat a treballar en quina estructura ha de tenir el consell i en com ha de treballar. Però durant tot aquest temps no s’ha posat a treballar en definir un model cultural. En el marc del treball del Consell de Cultura es va fer una jornada participativa oberta a tot el poble d’on van sortir problemàtiques a resoldre i idees per un model cultural. Però no n’hem vist els resultats. El consell no té una periodicitat fixa de reunions. De fet, l’última reunió es va suspendre sense data.

El dia de creació del consell, la mateixa regidora de Cultura, Núria Blasco, va admetre que durant el primer mandat d’aquest govern PSC-ERC no se n’havien en sortit amb la cultura. I aquest segon mandat seguim sense veure el model cultural del PSC i de l’equip de govern.

En la resposta escrita a la bateria de preguntes que Junts per Tiana va plantejar sobre el ‘Museu a cel obert’ en el ple municipal del mes de març, la regidora de cultura, Núria Blasco, admet que “l’Ajuntament no té una base de dades sobre artistes i artesans tianencs com tampoc té una base de dades correcta i actual d’entitats culturals” i justifica que el Consell de Cultura està treballant en aquest sentit.

Des de Junts per Tiana volem remarcar la gravetat que després de cinc anys governant aquest equip de govern no tingui, ni hagi treballat en una registre d’entitats i d’artistes locals, i que ara derivi responsabilitats en el Consell de Cultura. De fet, durant els quatre anys de l’anterior mandat, en les reunions del Consell de Cultura ja es parlava de fer el registre d’entitats. Però ni es va fer en l’anterior mandat ni s’està fent ara.

La feina d’un any del Consell de Cultura debatent com organitzar-se en comptes de donar forma a un model cultural és una mostra clara que després de cinc anys al govern no saben què fer amb la cultura del poble, ni com gestionar els seus artistes i entitats. Després de cinc anys seguim sense un model cultural en un poble bressol de diferents arts plàstiques i escèniques, de professionals dedicats a la cultura i d’entitats que treballaven des de fa dècades. Cinc anys després, la regidora de Cultura encara no ha entès ni les dimensions, ni el potencial de la vila d’Art i Cultura. La sensibilitat és nul·la.

Per tot això, el grup municipal de Junts  ha fet aquests precs a la regidora de cultura, Núria Blasco:

 • Que es fixi un calendari de reunions del Consell de Cultura i que aquest treballi en un pla per donar forma al model cultural de Tiana.
 • Que es doti el Consell de Cultura d’autoritat per definir projectes com el del “Museu a Cel Obert”, que el mateix govern admet que no està definit i que es troba en un estat embrionari, anunciat a la premsa abans que als membres del Consell de Cultura.
 • Que el Consell de Cultura intervingui en el disseny del model de la Festa Major.
 • Que la regidoria de cultura s’encarregui de fer, amb els tècnics municipals, el registre d’entitats i artistes locals en el termini més breu possible, ja que entenem que la manca d’aquest registre fomenta l’arbitrarietat i el clientelisme, i implica distorsions a l’hora d’adjudicar ajuts.

 

El camí de la vila d’art i cultura

El Consell de Cultura, amb representants d’entitats, grups polítics i artistes locals, està fent al diagnosi de la cultura al poble. És el primer pas per començar a teixir el projecte cultural tianenc, de la vila d’art i cultura oberta al mediterràni. Junts per Tiana ja va presentar al consell la seva proposta de model cultural que, la tècnica de cultura va recollir per adjuntar a tota la documentació. A més, en cada jornada de treball hi participa activament la regidora Cristina Comas.

En el taller que es va fer el 16 de desembre del 2015, van sortir alguns dels principals punts a resoldre. Els principals problemes amb els que es troben les entitats no són cap secret i giren al voltant de la manca d’espais i els mitjans tècnics dels que disposen i la comunicació i difusió.

— Manca d’espais oberts homologats.
-­‐ Manca gestoria per donar suport en la gestió fiscal.
-­‐ Manca de difusió de les entitats i les seves activitats.
-­‐ Mancances en els equipaments.
-­‐ Manca espais per a les entitats.
-­‐ No es disposa d’arxiu municipal.
-­‐ Nul·la programació musical octubre-maig.
-­‐ Problema d’asimetria en les ajudes econòmiques a les entitats.
-­‐ Dificultats en la gestió de la fiscalitat.
-­‐ Pressupost municipal per a Cultura molt limitat.
-­‐ Vivim una frase “Vila d’art i cultura”.

El Consell de Cultura també destaca els punts forts del teixit associatiu:

— Inquietud per la cultura
-­‐ Teixit associatiu fort
-­‐ Alta activitat per part de les entitats
— Diversitat d’entitats culturals
-­‐ Projecció exterior d’algunes entitats
— Teixit associatiu divers
-­‐ Riquesa cultura (força entitats)
-­‐ Cohesió generacional d’entitats
-­‐ Qualitat

Amb la diagnòsi de com està actualment la cultura al poble, es comença a treballar per posar-hi sol·lucions i marcar un projecte que hauria de desenvolupar-se en el llibre Blanc de la Cultura.

Per seguir treballant, el Consell de Cultura es reunirà en una jornada de treball aquest dissabte, de 9’30h a 12’30h, al Centre Cívic de l’Escorxador. És una jornada oberta a tothom a la que us animen a participar. La representant de Junts al Consell de Cultura és la regidora Cristina Comas. L’agrupació d’electors ha proposat, a més, com a membre del consell Núria Fàfregas, una de les fundadores de can Boter.

Les propostes de Junts al Consell de Cultura

El nou Consell de Cultura ja està constituït. La representant de Junts per Tiana és la regidora Cristina Comas. El consell s’ha concebut com un espai de participació ciutadana del qual en formen part les entitats del poble i els grups municipals, i que té l’encàrrec de fer un pla integral per a la cultura tianenca. Amb vista a la segona sessió, s’ha demanat a totes les associacions que facin la seva diagnosi per poder encetar el procés participatiu. També es convidarà a títol individual a tianencs i tianenques que tinguin un paper important en la vida cultural del poble.

Junts ja va presentar en la reunió de constitució del consell d’aquest dimarts els punts estratègics per revitalitzar la cultura tianenca:

Per un model cultural integral, de llarg recorregut i de consens

El programa amb què Junts per Tiana es va presentar a les eleccions municipals proposa treballar per un poble actiu i dinàmic, innovador i creatiu. Creiem que la Comissió de Cultura és la plataforma d’on ha de sorgir les idees, els objectius i els procediments per definir un model cultural genuï, integral i de llarg recorregut.

Aquestes són les nostres propostes per començar a treballar :

 • Elaborar el llibre blanc de la cultura a Tiana: Impulsar una comissió específica que s’encarregui de la redacció d’un document de consens, un full de ruta, pactat entre tots, que ajudi a prendre decisions polítiques a llarg termini.
 • Vincular Tiana amb l’Art i la Cultura: El llibre blanc ha d’ajudar a definir una estratègia municipal i a crear un segell propi que vinculi el poble amb l’Art i la Cultura, a partir d’una oferta atractiva, amb personalitat i equilibrada.
 • Millorar la difusió i la promoció de la cultura: El nomenament d’un responsable de comunicació institucional a l’Ajuntament ha de servir per millorar la difusió de les activitats i definir una estratègia de promoció a mida, amb iniciatives que premiïn la fidelització, per exemple amb una targeta de soci amb descomptes als espectacles.
 • Reformular la comissió de festes: Crear un espai de trobada renovat per pensar entre tots una nova Festa Major. Cal ampliar la comissió de festes, buscant nous integrants de manera proactiva. Cal una pluja d’idees perquè la Festa Major sigui popular, genuïna, intensa, intergeneracional i participativa. La Festa Major hauria de ser un espai de trobada de tot el poble, mantenint la tradició, inventant si cal nous rituals, i explorant espais i formats. També cal ser sensibles i imaginatius per millorar la resta del calendari tradicional.
 • Millorar la coordinació amb les entitats: Cal implicar tots els agents culturals en la planificació del calendari de la programació estable i del cicle festiu per bastir una oferta equilibrada i coordinada entre tots, en sigui qui en sigui l’impulsor.
 • Pensar com podem treure més partit dels equipaments i dels espais que ja tenim: Pensar entre tots com podem millorar el que tenim, dins les possibilitats del pressupost municipal. S’ha d’equipar la Sala Albéniz per convertir-la en un teatre municipal. I convertir, per exemple, la Sala d’Exposicions i la Sala Sant Jordi en espais polivalents de debò. Cal millorar la insonorització de l’Escola Municipal de Música i Dansa. Cal revisar les condicions de la cessió de l’ús de la Catequística. Cal tenir present que qualsevol espai del poble pot ser cultura.
 • Convertir El Casal en un espai de cultura: Junts proposa reformular el plec de condicions d’El Casal perquè esdevingui punt de trobada de la Tiana viva amb l’objectiu que la gestió de l’espai casi millor amb un programa cultural d’actuacions en directe de petit format, més enllà de l’estiu Jazz i de l’activitat del teatre Albéniz.
 • Impulsar el Pla Lector Municipal: La biblioteca ha de ser motor de l’activitat cultural del poble i servei d’informació a la ciutadania. A partir de l’experiència de la Comissió de lectura pública, proposem impulsar un Pla Lector Municipal, com tenen altres pobles, que impliqui els diferents agents de la comunitat educativa que incideixen en la lectura, amb l’objectiu de promoure el treball en xarxa de tots els agents educatius del poble i fixar uns criteris d’actuació que reforcin la lectura com a hàbit, font de plaer i aprenentatge.

Descarrega’t les propostes de Junts al Consell de Cultura

  Proposta Consell de Cultura 24-11-2015 (201,4 KiB)

 

Foto de capçalera: Ajuntament de Tiana

Les subvencions de les entitats, a la informativa de cultura

Dimarts es constitueix la Comissió Informativa de cultura presidida per la regidora, Núria Blasco.

Durant la reunió es donarà compte a tots els grups de la proposta de concessió de subvencions a les entitats culturals, socials i esportives, per aquest any 2015.

La regidora Cristina Comas representa Junts en la comissió informativa de Cultura, Esports i Activitats ciutadanes. La reunió és dimarts, 28 de juliol, a les 18h a l’Ajuntament.

Aquest és l’ordre del dia:

  Ordre del dia comissió informativa cultura, esports, activitats ciutadanes 28-07-2015 (40,4 KiB)

Foto capçalera: Cristina Comas en l’última representació teatral ‘Benedetti’ (La Local-Ràdio Tiana)