Obrim el debat sobre el model cultural

La regidora Cristina Comas ha obert, durant el ple de juliol, el debat sobre el model cultural que ha de tenir Tiana i que després de cinc anys governant, PSC-ERC no han sabut dissenyar. La regidora de cultura, però, ha exposat durant el ple que no es recull el prec. El teniu aquí explicat:

El mes de setembre farà un any que es va constituir el nou Consell de Cultura. El consell està format per representants de diferents entitats i partits polítics. Al llarg dels darrers mesos, el consell s’ha reunit sense periodicitat fixa i s’ha dedicat a fer un “estat de la qüestió” sobre els espais culturals que hi ha al poble i la relació entre les entitats i s’ha començat a treballar en quina estructura ha de tenir el consell i en com ha de treballar. Però durant tot aquest temps no s’ha posat a treballar en definir un model cultural. En el marc del treball del Consell de Cultura es va fer una jornada participativa oberta a tot el poble d’on van sortir problemàtiques a resoldre i idees per un model cultural. Però no n’hem vist els resultats. El consell no té una periodicitat fixa de reunions. De fet, l’última reunió es va suspendre sense data.

El dia de creació del consell, la mateixa regidora de Cultura, Núria Blasco, va admetre que durant el primer mandat d’aquest govern PSC-ERC no se n’havien en sortit amb la cultura. I aquest segon mandat seguim sense veure el model cultural del PSC i de l’equip de govern.

En la resposta escrita a la bateria de preguntes que Junts per Tiana va plantejar sobre el ‘Museu a cel obert’ en el ple municipal del mes de març, la regidora de cultura, Núria Blasco, admet que “l’Ajuntament no té una base de dades sobre artistes i artesans tianencs com tampoc té una base de dades correcta i actual d’entitats culturals” i justifica que el Consell de Cultura està treballant en aquest sentit.

Des de Junts per Tiana volem remarcar la gravetat que després de cinc anys governant aquest equip de govern no tingui, ni hagi treballat en una registre d’entitats i d’artistes locals, i que ara derivi responsabilitats en el Consell de Cultura. De fet, durant els quatre anys de l’anterior mandat, en les reunions del Consell de Cultura ja es parlava de fer el registre d’entitats. Però ni es va fer en l’anterior mandat ni s’està fent ara.

La feina d’un any del Consell de Cultura debatent com organitzar-se en comptes de donar forma a un model cultural és una mostra clara que després de cinc anys al govern no saben què fer amb la cultura del poble, ni com gestionar els seus artistes i entitats. Després de cinc anys seguim sense un model cultural en un poble bressol de diferents arts plàstiques i escèniques, de professionals dedicats a la cultura i d’entitats que treballaven des de fa dècades. Cinc anys després, la regidora de Cultura encara no ha entès ni les dimensions, ni el potencial de la vila d’Art i Cultura. La sensibilitat és nul·la.

Per tot això, el grup municipal de Junts  ha fet aquests precs a la regidora de cultura, Núria Blasco:

  • Que es fixi un calendari de reunions del Consell de Cultura i que aquest treballi en un pla per donar forma al model cultural de Tiana.
  • Que es doti el Consell de Cultura d’autoritat per definir projectes com el del “Museu a Cel Obert”, que el mateix govern admet que no està definit i que es troba en un estat embrionari, anunciat a la premsa abans que als membres del Consell de Cultura.
  • Que el Consell de Cultura intervingui en el disseny del model de la Festa Major.
  • Que la regidoria de cultura s’encarregui de fer, amb els tècnics municipals, el registre d’entitats i artistes locals en el termini més breu possible, ja que entenem que la manca d’aquest registre fomenta l’arbitrarietat i el clientelisme, i implica distorsions a l’hora d’adjudicar ajuts.

 

El camí de la vila d’art i cultura

El Consell de Cultura, amb representants d’entitats, grups polítics i artistes locals, està fent al diagnosi de la cultura al poble. És el primer pas per començar a teixir el projecte cultural tianenc, de la vila d’art i cultura oberta al mediterràni. Junts per Tiana ja va presentar al consell la seva proposta de model cultural que, la tècnica de cultura va recollir per adjuntar a tota la documentació. A més, en cada jornada de treball hi participa activament la regidora Cristina Comas.

En el taller que es va fer el 16 de desembre del 2015, van sortir alguns dels principals punts a resoldre. Els principals problemes amb els que es troben les entitats no són cap secret i giren al voltant de la manca d’espais i els mitjans tècnics dels que disposen i la comunicació i difusió.

— Manca d’espais oberts homologats.
-­‐ Manca gestoria per donar suport en la gestió fiscal.
-­‐ Manca de difusió de les entitats i les seves activitats.
-­‐ Mancances en els equipaments.
-­‐ Manca espais per a les entitats.
-­‐ No es disposa d’arxiu municipal.
-­‐ Nul·la programació musical octubre-maig.
-­‐ Problema d’asimetria en les ajudes econòmiques a les entitats.
-­‐ Dificultats en la gestió de la fiscalitat.
-­‐ Pressupost municipal per a Cultura molt limitat.
-­‐ Vivim una frase “Vila d’art i cultura”.

El Consell de Cultura també destaca els punts forts del teixit associatiu:

— Inquietud per la cultura
-­‐ Teixit associatiu fort
-­‐ Alta activitat per part de les entitats
— Diversitat d’entitats culturals
-­‐ Projecció exterior d’algunes entitats
— Teixit associatiu divers
-­‐ Riquesa cultura (força entitats)
-­‐ Cohesió generacional d’entitats
-­‐ Qualitat

Amb la diagnòsi de com està actualment la cultura al poble, es comença a treballar per posar-hi sol·lucions i marcar un projecte que hauria de desenvolupar-se en el llibre Blanc de la Cultura.

Per seguir treballant, el Consell de Cultura es reunirà en una jornada de treball aquest dissabte, de 9’30h a 12’30h, al Centre Cívic de l’Escorxador. És una jornada oberta a tothom a la que us animen a participar. La representant de Junts al Consell de Cultura és la regidora Cristina Comas. L’agrupació d’electors ha proposat, a més, com a membre del consell Núria Fàfregas, una de les fundadores de can Boter.