Avisos de grua i poc diàleg: la reforma dels aparcaments rotatoris no s’ha fet bé

Junts per Tiana portarà a ple els últims canvis en els aparcaments rotatoris al centre del poble. Creiem que ha faltat informació i diàleg amb veïns i comerciants i que l’execució final no és massa encertada perquè s’han eliminat gairebé per complet les places de 90 minuts, que permetien fer compres a més d’una botiga o anar a prendre alguna cosa al Casal, el Xocoapu o el Tiriti, per exemple.

Demanem a l’equip de govern que informi què es vol fer finalment al centre urbà (en quin punt es troba el Retrobem-nos anunciat fa uns anys), que es faci pedagogia sobre la peatonalització i que s’obri un debat amb totes les parts si és que es modifica el projecte original. També ens sorprèn que ja hi hagi avisos de grua perquè desconeixíem que l’Ajuntament disposés d’aquest servei.

Per tot això hem registrat una moció que es votarà al ple d’aquest dimarts 13 de setembre. Aquest és el text:

 

La moció que presentem al ple

La crisi que viu el petit comerç de Tiana obliga a repensar el model i augmentar els esforços per fer front a les seves debilitats. Un dels aspectes importants és la mobilitat. Un pla ambiciós d’atenció al vianant al centre, consensuat amb els veïns del poble i els comerciants, és clau per dinamitzar l’activitat comercial. Això obliga, entre molts altres aspectes, a ampliar les places d’aparcament i a revisar el sistema de rotació.

L’equip de govern ha substituït aquest estiu les places d’estacionament limitat de 90 minuts al centre urbà per unes de 30 minuts. La reforma s’ha fet sense el diàleg amb el conjunt dels veïns afectats, el conjunt del comerç –que no tot està associat– ni la resta del poble. Tampoc s’ha informat als grups municipals. No s’ha informat amb antelació de la implantació del nou sistema, ni dels objectius globals del projecte. A hores d’ara, es desconeix:

  • En quin punt d’aplicació es troba el pla de peatonalització Retrobem-nos.
  • Si el projecte original que es va explicar a la ciutadania ha sofert modificacions o s’hi està congelat.

Ni la ciutadania ni els grups municipals coneixen a dia d’avui els estudis que ha fet l’equip de govern per implantar la reordenació de les places rotatòries d’aparcament. Es desconeix si s’ha fet un estudi a fons de l’inventari de les places existents i de les que caldrien per atendre les necessitats del centre. Si l’objectiu és dissuadir o disminuir l’ús del cotxe privat al centre urbà, cal un pla global de mobilitat. També es desconeixen els criteris que s’han fet servir per redistribuir les places de motos, de minusvàlids i les zones de càrrega i descàrrega.

L’oferta comercial i de restauració del centre de Tiana es presta a tres hàbits de consum molt diferenciats:

  • La compra ràpida o tràmit urgent (anar al banc, a la farmàcia, a l’estanc…)
  • Una compra més pausada, setmanal, a diferents botigues per omplir el rebost de casa.
  • L’estada a un bar o restaurant.

Aquests hàbits s’han de tenir en compte a l’hora de dissenyar la distribució dels aparcaments i el temps màxim d’estada a cada plaça.

Sense cap informació prèvia, aquests primers dies d’implantació, alguns cotxes mal aparcats ja han rebut un avís de grua. La ciutadania i els grups municipals desconeixen com operarà el servei de grua municipal: quina grua s’utilitzarà, a quin dipòsit es portaran els vehicles, quin cost tindrà la sanció de retirada i quin cost tindrà el servei per a aquest Ajuntament. Aquests avisos de grua, inèdits fins ara al poble, contrasten amb el nou tarannà que diu que vol impulsar la policia local. “Una altra policia és possible, la proximitat serà un dels eixos de la nova temporada”, afirma la campanya publicada a la revista municipal.

Tampoc s’ha informat de l’existència de nous rellotges de cartró per marcar l’hora d’estacionament i s’ha creat una certa confusió entre els veïns sobre si aquests nous indicadors són els únics que valen a partir d’ara.

Per tot això, es proposa al ple l’adopció dels següents ACORDS:

  1. Instar l’equip de govern a replantejar la distribució del sistema d’aparcaments rotatoris al centre del poble, avaluant les places necessàries i el temps màxim d’estacionament de cada plaça.
  2. Instar l’equip de govern a fer públics els informes existents sobre els quals s’ha basat el pla i a obrir un diàleg amb veïns i tots els comerciants.
  3. Instar l’equip de govern a explicar amb claredat a la ciutadania el full de ruta del pla integral municipal de peatonalització del centre i a obrir un procés pedagògic per impulsar els canvis que facin falta a través d’un gran acord de poble amb totes les parts implicades.
  4. Instar l’equip de govern a elaborar un projecte integral de mobilitat del poble, que inclogui un pla d’aparcaments.

 

 

Un pla per salvar el comerç

No podem esperar més. Hem de fer el possible per reactivar el comerç del poble. Junts per Tiana ha treballat aquestes setmanes en una enquesta que hem fet a 70 botigues, restaurants i serveis per conèixer les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del comerç local. D’aquí uns dies donarem a conèixer l’estudi complet, amb conclusions molt interessants, i el lliurarem a l’equip de govern perquè el tingui com a eina de treball. En el disseny de l’enquesta i en l’estudi i les conclusions posteriors ens han assessorat tècnics de promoció econòmica, a qui agraïm la seva col·laboració.

La situació del comerç a Tiana va a pitjor i l’equip de govern continua sense moure fitxa. Cal un pla integral ambiciós. Cal resoldre el problema de l’aparcament. Calen ajudes per modernitzar l’oferta existent, incorporant les noves tecnologies. Cal assessorament i suport als emprenedors. I calen campanyes de promoció i fidelització estimulants i imaginatives.

Un poble sense vida comercial és un poble mort. I, malauradament, durant moltes hores del dia, molt dies a la setmana, Tiana sembla un poble fantasma. De la mateixa manera que hem d’atendre les emergències socials, hem d’atendre amb polítiques excepcionals l’excepcional crisi que viu el comerç local.

Hem proposat crear un Consell de Promoció Econòmica per reunir tots els sectors afectats, fer una diagnosi i pactar accions concretes. A falta del lideratge de l’equip de govern, Junts per Tiana intentarà, des de l’oposició, empènyer el conjunt de forces per dissenyar entre tots un pla comercial.

El comerç és un dels temes que els dos regidors de Junts van tractar en una reunió amb l’alcaldessa, el 19 de gener. És la primera reunió amb Esther Pujol des que es va constituir l’Ajuntament, tot i haver-la reclamat reiterades vegades. Junts s’ha pogut reunir abans amb l’alcaldessa de Montgat que amb la de Tiana.

Un poble es construeix entre tots. Amb voluntat d’expressar les nostres ganes de treballar pel poble i com a gest a ERC per les reunions de treball mantingudes, ens vam abstenir en la votació dels pressupostos municipals al ple. Motius per votar-hi en contra n’hi havia.

Escrit a la revista municipal mesos març-abril

(Foto: Guillem Cuní)