SALUT

Programa 2023

1- EDUCACIÓ 2- CULTURA 3- ESPORTS 4- SOLIDARITAT
5- SOSTENIBILITAT 6- ESPAI PÚBLIC 7- MOBILITAT 8- MEDI NATURAL
9- DRETS SOCIALS 10– SALUT 11- SEGURETAT 12– COMUNITAT 13– ECONomia 14- BON GOVERN

Un nou CAP per a Tiana

Defensem el sistema públic de salut de qualitat perquè tots els tianencs puguin visitar-se a Tiana, sense llargues esperes i en bones condicions. Que els professionals de la sanitat puguin treballar de la millor manera possible i puguin atendre amb comoditat els tianencs.

Culminar el nou CAP de Tiana

  • Defensar un sistema públic de salut de qualitat, amb més serveis i més ben dotats.
  • Fer el seguiment de la construcció del nou CAP a Tiana. Vetllar perquè el procés es faci de forma participada amb la ciutadania.

 

Augmentar la promoció de la salut

  • Enllestir la Diagnosi de salut comunitària impulsada aquest 2023 i, a partir dels resultats, impulsar el Pla Municipal de Salut Pública.
  • Consolidar la coordinació entre les institucions que treballen en matèria de promoció de la salut a Tiana.
  • Promoure programes d’educació en la salut sexual i afectiva als centres escolars. Acostar-se als adolescents en la planificació de les polítiques de salut.
  • Treballar aspectes de millora de la salut com l’obesitat infantil, la dieta mediterrània a les escoles, l’activitat física o prevenir les drogoaddiccions.

 

  • “Farem el projecte ‘Tiana, poble cuidador’ una xarxa de suport ciutadana per a les persones grans que pateixen soledat”

    Susanna Capell Aguayo