Junts anuncia que només negociarà els pressupostos amb alcaldia

El portaveu de Junts, Isaac Salvatierra, ha anunciat durant el ple municipal que l’agrupació d’electors només negociarà els pressupostos per a l’any 2017 amb l’alcaldessa, Ester Pujol. Salvatierra ho ha argumentat durant la rèplica de la pregunta que ha fet Junts sobre en quin punt es troba la redacció i aprovació del Pla d’Actuació Municipal de Tiana 2015-2019, després d’enumerar tota la llista d’incompliments del pressupost d’aquest 2016 i la manca de projectes assenyalats pels dos grups que formen l’equip de govern (PSC-ERC) en els seus respectius programes electorals.

“Li fem un anunci, senyora alcaldessa. Només negociarem els pressupostos del 2017 si s’asseu a parlar amb nosaltres a la taula, com fa amb altres grups. El que negociem amb Esquerra Republicana acostuma a ser paper mullat. Al final és vostè qui talla el bacallà”.

 

 

Salvatierra també ha fet constar el “menysteniment del ple com a expressió sobirana del poble”. El portaveu de Junts ha exposat que per a l’equip de govern “els plens ara mateix són un tràmit”. “Si poguessin, ho aprovarien tot en junta de govern”. I ha recordat al govern un cop més: “No oblidin que aquest govern està en minoria”.

 

El portaveu de Junts ha posat sobre la taula que “cal una nova manera de governar basada en la gestió per resultats”. I ha qüestionat les formes amb què es gestiona l’Ajuntament i es governa el poble: “Ens preocupa la seva falta de lideratge, senyora alcaldessa. I com supleix això amb unes maneres de fer, de portes endins, que sovint van contra el poble educador, el respecte i la confiança, tal com saben alguns treballadors municipals i alguns regidors del seu govern. De portes endins, la realitat és molt diferent de com es mostra de portes enfora”.

 

Junts s’absté en els pressupostos “com a mostra de la voluntat d’arribar a acords per sumar i contribuir a millorar el nostre poble”

Junts per Tiana s’ha abstingut en la votació dels pressupostos municipals 2016. Així ho va decidir l’assemblea de l’agrupació d’electors per una àmplia majoria i així s’ha comunicat i votat en el ple municipal d’aquest dimarts.

Tot i les grans reserves que tenim sobre el projecte, tot i la manca d’un procés participatiu, i de la manca d’eines per abordar un debat enriquidor entre els grups municipals, ens abstindrem com a mostra de la voluntat del nostre grup d’arribar a acords per sumar i entre tots contribuir a millorar el nostre poble.

El pressupost total de l’Ajuntament per a 2016 és de 9.124.000€, el que suposa 656.786€ més que l’any 2015. L’augment és del 7,76%. Entre les inversions hi ha:  Millores en equipaments obsolets com els equipaments educatius, Sala Albèniz i la nau del parc Doc Mascaró.  Urbanització antic doble revolt (part de la Fase 1 i Fase 2), Can Riera, Museu a Cel Obert (Fase 1), Biblioteca Can Baratau, Parc Esportiu, millora de l’accessibilitat església Sant Cebrià i Pla de Millora dels Parcs Infantils 2015-2019 (continuïtat 2015).

No sabem quina Tiana volen

El portaveu de Junts, Isaac Salvatierra, va destacar, durant la seva intervenció, els punts a favor i en contra que han valorat els regidors a l’ombra i que han servit per marcar el posicionament del grup municipal. Entre les mancances que ha destacat el grup municipal hi ha la de model de poble.

No veiem que aquests pressupostos reflecteixin un model de poble concret. No sabem quina Tiana volen. Sí que veiem algunes inversions, algunes partides noves. Però creiem, des del nostre punt de vista, que no responen a un projecte global. La pregunta és: tenen un projecte de poble? Ens l’explicaran?

I la manca de temps i explicacions clares per estudiar i debatre els comptes municipals.

Perquè un dels problemes que ens hem trobat, justament amb aquests pressupostos és la inconcreció. No ens han donat ni el temps, ni les eines necessàries per fer una aproximació amb rigor dels pressupostos. La veritat és que moltes partides són tan genèriques que és impossible tenir un criteri al respecte.

Bona previsió per a les necessitats socials, cap partida per salvar el comerç

D’entre les arees més treballades en aquest comptes municipals hi ha serveis socials.

Valorem positivament l’increment de la quantitat destinada a beques educatives, i l’augment de les partides de promoció educativa i de projectes educatius.

Només un PERÒ. Ja saben quina és la nostra posició sobre els preus de l’escola bressol. El nostre grup creu que els preus haurien de ser més baixos per a les famílies amb menys ingressos: la franja baixa de la tarifació social. Per nosaltres és un punt important i ha estat una de les demandes que hem formulat aquests dies en les converses amb l’equip de govern. Parlem d’una rebaixa per al curs vinent. Això tindria una repercussió en els mesos de setembre a desembre dels pressupostos que s’estan sotmetent a votació.

Junts ha fet incidència, un cop més, en la necessitat de la rebaixa dels preus de l’escola bressol i en la creació d’un pla de dinamitació del comerç local.

De la mateixa manera que hem d’atendre les emegències socials, com queda reflectit als pressupostos, hem d’atendre amb polítiques excepcionals l’excepcional crisi que viu el comerç local. La crisi del comerç ens afecta a tots, no només als botiguers, també al conjunt del poble. Un poble sense vida comercial és un poble mort. I malauradament durant moltes hores del dia, molt dies a la setmana, Tiana sembla un poble fantasma. És una emegència que no veiem que estigui atesa en el pressupost. Més enllà del Tast i del conveni amb l’ACIST, aquest Ajuntament ha de tenir un pla propi per dinamitzar el comerç i ha de quedar reflectit als pressupostos.

El grup municipal proposa un pla de voreres i accessibilitat a mitjà i llarg termini i establir un ordre de prioritats objectiu per millorar-los i ha remarcat que falten partides urbanístiques necessàries.

Al pressupost veiem un increment de la partida de “reparacions via pública” (que pel que se’ns ha dit fa referència a arreglar el mobiliari urbà malmès) però en canvi ha desaparegut la partida per arreglar carrers del capítol d’inversions.

I ha remarcat els dubtes sobre la contractació externa de l’Ajuntament.

Tenim dubtes sobre l’externalització d’alguns serveis tècnics. És veritat que la plantilla de l’Ajuntament és la que és, i que hi ha unes limitacions de pressupost i fins i tot legals per ampliar-la, però l’externalització obre la porta, no dic que hagi de ser així, però obre la porta a un sistema clientelar, sovint opac.

Escolta aquí la intervenció en el ple

 

Llegeix aquí el text íntegre

  Text íntegre de la intervenció en el pressupostos de Junts per Tiana (145,6 KiB)

Consulta aquí el pressupost de l’Ajuntament de Tiana 2016

  Memòria d'alcaldia pressupostos 2016 (578,0 KiB)

  Bases pressupost 2016 (145,6 KiB)

Consulta el document de negociació dels pressupostos amb les propostes de Junts al govern

  Document de negociació de pressupostos 2016 (45,7 KiB)