'Estimada tia Anna'

Espai Cultural

 

La història de Tiana és la suma de milers de petites històries individuals, de personatges, alguns anònims, altres de més populars, que amb la seva dedicació han anat construint pas a pas la vila que avui coneixem. I és que som com som gràcies en bona part als que ens han precedit. El paper de la dona a Tiana, igual que en altres municipis, ha quedat tapat al llarg dels anys i amb una manca de visibilitat, segons l’època, difícil de trencar. El poble s’ha anat transformant i amb ell la posició de la dona en la societat. Però al llarg dels segles, diferents dones han marcat part de la història local.

Cuidar-se un/a mateixa, cuidar les persones, cuidar la natura, cuidar els recursos humans, materials, patrimonials, d’entorn i econòmics del poble forma part de la sensibilitat i tarannà de les dones de Tiana. Petites accions del dia a dia i reivindicacions col·lectives d’incidència social i política es canalitzen amb la coeducació, la igualtat d’oportunitats, formal i de tracte, la diversitat cultural, la sororitat entre dones, l’ecofeminisme, la participació comunitària, la salut, el teatre social, la justícia global… Tot plegat amb l’objectiu de fer sostenible la vida, posant-la al centre de totes les coses.