Consentiment per a la recollida i tractament de dades personals

En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu y del Consell, de 27 d’abril de 2016) i mitjançant aquest document, doneu el vostre consentiment per al tractament de les dades personals que faciliteu a l’agrupació d’electors Junts Tiana.

Aquestes dades es recullen amb la finalitat de mantenir el contacte amb el signant. El responsable del tractament de les dades personals és l’agrupació d’electors Junts Tiana amb domicili a l’avinguda Joan Garí, 24, Tiana.

D’acord amb l’establert en la normativa de protecció de dades, podeu exercir el dret d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició respecte a les dades personals subministrades, mitjançant el full de sol·licitud que posarà a la teva disposició l’entitat, dirigida al responsable del fitxer i enviada a l’adreça abans indicada.