• Per un poble verd

  100 mesures de Junts per Tiana davant l'emergència climàtica

 

El ple municipal de l’Ajuntament de Tiana ha declarat l’emergència climàtica i ha instat el govern municipal a revertir totes les polítiques d’expansió urbana, comercials i de mobilitat que no estiguin en la línia de la declaració. La declaració també insta l’equip de govern a dissenyar amb urgència una estratègia global contra el canvi climàtic en matèria d’energia, mobilitat, alimentació, educació, ocupació verda, ecoeficiència i transició verda.

 

Declarar l’emergència climàtica no són només bones paraules. Vol dir assumir compromisos polítics reals i vinculants, molt més ambiciosos que els actuals, amb la corresponent assignació de recursos per fer front a aquesta crisi. Vol dir impulsar ja mesures concretes per reduir a zero les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

 

Mobilitza’t. Actuem ja.

 

Energia neta

Edificació sostenible

Energia 100% renovable

Foment de l’autoconsum

Auditoria energètica gratuita a empreses

Impulsar l’energia verda

 • Donar un impuls decidit cap als objectius de la Unió Europea per l’any 2030 amb el compromís de reduir les emissions de CO2 en més del 40 per cent per a 2030 i a esdevenir més resilients als impactes del canvi climàtic mitjançant la redacció i desplegament del Pla d’Acció d’Energia Sostenible i Canvi Climàtic (PAESC) de Tiana, tal com es va comprometre el ple municipal el setembre del 2016. Cal impulsar campanyes de comunicació per fomentar la reducció del consum energètic. La UE també defineix com a política imprescindible la democratització de l’energia; que la ciutadania pugui generar la seva pròpia energia, emmagatzemar-la i compartir o vendre-la al sistema elèctric. En aquest sentit, cal impulsar campanyes de comunicació per fomentar l’autoconsum d’energia elèctrica mitjançant instal·lacions d’energia solar. Elaborar un informe bianual per a l’avaluació, control i verificació dels objectius.
 • Revisar l’ordenança d’edificació sostenible de Tiana i estudiar incloure l’obligació de disposar d’instal·lacions fotovoltaiques per a edificis nous o grans rehabilitacions.
 • Revisar les ordenances fiscals per fomentar instal·lacions d’energia solar d’excel·lència i per promocionar l’autoconsum.
 • Crear una oficina d’atenció ciutadana verda que actuï com a finestreta energètica única i assessoria energètica.
 • Impulsar campanyes de sensibilització a la ciutadania i a les empreses i comerços del poble de les bonificacions fiscals existents i els avantatges que comporten. L’Ajuntament de Tiana bonifica en un 30% l’IBI i en un 95% l’impost sobre construccions (ICIO) per la instal·lació d’energia solar (tèrmica o fotovoltaica) per sobre dels requisits que exigeix la normativa vigent. Cal difondre millor aquestes bonificacions i cal fer més fàcils els tràmits perquè augmenti la sol·licitud de bonificacions, actualment molt baixa.
 • Fomentar la instal·lació de dissipadors d’energia per gravetat o altres mecanismes no elèctrics que assegurin la durabilitat i el bon funcionament a llarg termini de les instal·lacions solars tèrmiques.
 • Promoure cobertes fotovoltaiques participades amb la ciutadania i col·lectius locals per fomentar l’autoconsum i l’autoconsum compartit.
 • Impulsar dinàmiques de participació creuada entre diferents agents per assegurar la consecució dels projectes d’autoconsum publico-privats.
 • Augmentar les campanyes de sensibilització amb un nou impuls a la Setmana de l’Energia.

 

A les llars

 • Impulsar el projecte Llars verdes amb tallers comunitaris d’eficiència energètica i per ajudar a reduir la factura elèctrica.

 

A les empreses i comerços

 • Oferir assessorament i una auditoria energètica a mida gratuïta. Ens inspirarem en el projecte Rubí Brilla de l’Ajuntament de Rubí, un referent nacional i internacional en l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables en entorns industrials, comercials i domèstics.

 

A l’escola

 • Promoure la participació activa de les escoles públiques i l’institut en el programa europeu Euronet 50/50.

 

A l’Ajuntament

 • Seguir avançant en la reducció del consum elèctric dels edificis i equipaments municipals. El 2018, el consum elèctric de les dependències municipals va ser de 481.420 kWh. El 2017, de 521.105 kWh.
 • Elaborar un mapa local de potencial energètic renovable, amb l’objectiu de treure més partit de l’aprofitament solar, especialment a les teulades dels edificis i equipaments municipals.
 • Incloure clàusules exigint el 100% d’energia renovable en la licitació de subministrament elèctric global de l’Ajuntament.
 • Completar progressivament la renovació de tots els sistemes d’enllumenat públic i dels edificis municipals.
 • Millorar el sistema de climatització dels equipaments municipals per millorar-ne l’eficiència energètica.
 • Negociar amb les distribuïdores la propietat de les dades dels comptadors que en aquest moment estan sota control únicament de la distribuïdora. Les dades que aporten podrien ser horàries i instantànies, permetent reduir el cost innecessari dels sistemes de monitoratge addicionals als punts de subministrament públics.

 

Una nova cultura de l’aigua

 • L’aigua és una patrimoni col·lectiu que cal protegir de cara a les futures generacions. La demanda cal gestionar-la de manera eficient i l’ús ha de ser equitatiu. Sota aquests principis, cal elaborar un pla municipal de l’ús de l’aigua amb l’objectiu de promoure la reutilització d’aigües o l’aprofitament d’aigua de l’aqüífer.
 • Complir el mandat del ple municipal i crear una comissió tècnica per analitzar els pros i contres del model de gestió (públic i privat) del cicle integral de l’aigua per garantir que el servei d’aigua potable serà millor i més barat per als consumidors a partir de l’any 2023, quan acaba l’actual contracte de gestió del servei.
 • Revisar la xarxa de clavegueres i extremar els controls de qualitat de l’aigua.
 • Fomentar l’estalvi i la instal·lació d’aparells reductors del consum d’aigua interior (aixetes, dutxes i inodors) i exterior (jardins i piscines). Sensibilitzar per fer  jardins de baixa demanda hídrica.

Economia circular

Promoure l’acció comunitària i la innovació social

Projecte Llars verdes amb tallers d’eficiència energètica a comunitats de veïns

Impulsar la creació d’un banc del temps

Promoure l’economia circular

 • Promoure la producció de béns i serveis de manera sostenible, reduint-ne el consum, el temps, les fonts d’energia i els residus, amb un pla local que impliqui els veïns i veïnes, les empreses i les botigues. Avançar cap a una economia circular en què tot residu pugui ser transformat en matèria primera.
 • Donar suport a projectes d’innovació social, inspirats en models sostenibles com les transition towns. Posar a disposició de persones i associacions recursos per al desenvolupament d’iniciatives d’intercanvi i consum col·laboratiu. Impulsar l’intercanvi de productes de segona mà i la reparació i reciclatge d’objectes antics. Impulsar la creació d’un banc del temps.
 • Estudiar modificar la taxa d’escombraries seguint criteris del pagament per generació per afavorir la reducció i el reciclatge de residus.
 • Reimpulsar la recollida selectiva porta a porta amb una campanya específica amb l’ajuda de les entitats i els centres educatius, en el marc del poble educador. Reenfocar la tecnologia del xip en la recollida selectiva: fer servir la informació que proporciona per premiar les famílies que més reciclin, per exemple a través del joc (gamificació).
 • Promoure la producció de compost amb les restes de les explotacions agrícoles, jardins particulars, centres escolars…
 • Estudiar la producció de carbó vegetal resultat de la poda i aclarida d’alzines, roures, bruc i arboç del terme municipal. Fomentar la creació d’una empresa o cooperativa de joves que ho puguin impulsar.
 • Impulsar el reciclatge de l’oli de cuina.
 • Avançar cap a l’administració electrònica i una progressiva reducció de l’ús del paper com a canal de difusió i informació de l’activitat municipal.

 

MILLORAR L’EFICÀCIA DE la recollida selectivA

 • Augmentar les campanyes de sensibilització i les mesures de control per garantir el compliment de la recollida selectiva i evitar l’abandonament de bosses de rebuig a la via pública.
 • Garantir el bon funcionament del servei de neteja de la via pública.
 • Fomentar la innovació tecnològica per gestionar millor el dia a dia del poble. Millorar la comunicació per ampliar el nombre d’usuaris de l’app Civiwaste, que ajuda en la gestió de la recollida selectiva. Impulsar noves apps ciutadanes per gestionar desperfectes a la via pública o altres incidències.
 • Valorar la possibilitat de crear un grup d’agents cívics voluntaris que donin suport en determinades funcions.
 • Augmentar les campanyes de control de les colònies de rates i coloms.
 • Augmentar les campanyes de control de les colònies de gats del carrer.
 • Controlar la sobrepoblació de coloms a zones com el carrer València, Mare de Déu de la Mercè o Onze de Setembre.

 

Ecologia urbana

Fomentar el carrer com a espai de trobada i relació social

Vetllar per un model urbanístic compromès amb la sostenibilitat

Carrers més verds i amb més arbres

Protegir el patrimoni arquitectònic i ambiental

Connectar totes les tianes i omplir de poble els carrers

 • Preservar una estructura urbana amb diversitat d’usos, pensada per a les persones, que fomenti el carrer com a espai de trobada i relació social.
 • Vetllar per un model urbanístic compromès amb la sostenibilitat i el poble verd, que incorpori les dimensions de l’ecologia urbana en un ambient segur. Cal preservar el nostre entorn. Protegir el paisatge, el centre històric, el patrimoni arquitectònic i els referents urbans. L’espai públic és la memòria col·lectiva. Té una funció social, ambiental i simbòlica. Hi tenim vincles emocionals i no els volem perdre.
 • Connectar i comunicar totes les tianes: no podem expulsar els tianencs i les tianenques de Can Gaietà, el Carmelità, els Vessants, les Costes o la Virreina del dia a dia del poble.
 • Millorar la connexió a peu i en bicicleta de Can Gaietà amb el centre del poble.
 • Negociar augmentar el benefici públic en les operacions urbanístiques pendents d’execució, aprofitant millor les cessions de sòl i sostre i les reserves d’equipament i d’habitatge protegit.
 • Negociar l’opció d’espais per a locals comercials en les noves promocions.
 • Carrers més verds: el verd urbà ha de deixar de ser decoració per esdevenir infraestructura, aprofitant les escletxes de la trama urbana.
 • Defensar el model de poble viu en el marc del procés de participació i de negociació del nou Pla Director Urbanístic (PDU) metropolità. Fer el seguiment del procés de redacció del pla director, informar la ciutadania i fomentar-ne la participació ciutadana.
 • Obrir el debat amb la ciutadania i persones expertes sobre la pacificació de l’avinguda Isaac Albéniz.
 • Potenciar el Consell Assessor d’Urbanisme i convertir-lo en un organisme assessor efectiu.
 • Impulsar campanyes de conscienciació sobre el poble verd i sobre un poble per als i les vianants.
 • Difondre millor els ajuts municipals a la rehabilitació i millora de façanes. Impulsar concursos i campanyes per incentivar les façanes boniques i els balcons florits.
 • Reduir progressivament el cablejat aeri del poble i estudiar obligar a soterrar via ordenança municipal les noves instal·lacions.

 

Impulsar un pla especial d’arbrat viari

 • Fer una diagnosi de l’estat de l’arbrat a Tiana. Cal saber les espècies que hi ha, el seu estat, la seva relació amb l’entorn i si hi ha riscos per a la seguretat de les persones. Fer un catàleg de les espècies i l’arbrat del poble.
 • Augmentar els mitjans per fer possible la reposició, el control i el manteniment de l’arbrat viari.
 • Posar més flors al carrer, especialment plantes aromàtiques mediterrànies, com la farigola o l’espígol, i arbres fruiters de varietat floral.
 • Millorar el manteniment dels parcs del poble. Revisar la vegetació. Cal integrar a l’entorn urbà plantes que tinguin funcions específiques per a l’ecosistema i la prevenció de plagues.

 

RECUPERAR, CONSERVAR, DIFONDRE I POSAR EN VALOR EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL

 • Crear la regidoria de Patrimoni.
 • Completar la recerca del patrimoni existent, mitjançant el mapa de patrimoni cultural de Tiana que elabora la Diputació de Barcelona, en coordinació amb la Comissió de Patrimoni. Activar controls i inspeccions per tal que es preservi, s’investigui i se n’eviti la destrucció.
 • Aprovar un nou pla especial de protecció i catàleg del patrimoni arquitectònic i ambiental de Tiana. El catàleg determinarà les actuacions que es poden fer a cada carrer, edifici o construccions amb valor històric, com ara basses, en funció dels diferents graus de protecció. També especificarà quins materials i colors es poden fer servir en les actuacions de les façanes històriques per afavorir l’harmonia i la coherència a la part històrica del poble.
 • Crear l’arxiu històric municipal digital, com a pas previ a la creació del futur arxiu històric i documental municipal de Tiana.
 • Crear un programa de divulgació de la història del poble amb l’edició de publicacions i exposicions monogràfiques, dins el marc del poble educador i amb l’objectiu d’estimular visions plurals i crítiques amb el passat i del seu significat en el present.
 • Crear un programa de divulgació de la vil·la romana de Can Sent-romà, bé cultural d’interès nacional, conjuntament amb els propietaris.
 • Impulsar projectes de recuperació de la memòria històrica, a partir de la memòria oral de la gent gran de Tiana.
 • Crear itineraris històrics a peu guiats per descobrir els racons del poble i la seva història.

 

Mobilitat sostenible

Que l’anar a peu sigui la millor opció

Més i millor transport públic

Impuls al cotxe i la bici elèctrica

Que l’anar a peu sigui la millor opció

 • Promoure caminar com a principal manera de desplaçar-se pel poble. Impulsar un pla ambiciós d’atenció al i la vianant al centre, consensuat amb els veïns i veïnes del poble i els i les comerciants, que es pugui aplicar de manera gradual.
 • Elaborar el Pla de Mobilitat Urbana de Tiana (PMU). És el document bàsic per a configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya.
 • Augmentar els espais pacificats de trànsit amb prioritats per als i les vianants i la bicicleta.
 • Treballar per alliberar al màxim la carretera de cotxes potenciant l’ús dels diferents vials de Can Gaietà i Vessants-Carmelità.
 • Potenciar i millorar els camins verds a l’escola per afavorir-ne l’accés a peu, en un entorn saludable i segur, i per fomentar l’autonomia de l’alumnat.
 • Millorar el control de l’excés de velocitat dels cotxes i les motos per millorar la seguretat i per reduir el soroll.
 • Reclamar una rotonda a la sortida del camí dels Francesos amb la carretera B-500.

 

Fomentar la bicicleta elèctrica per augmentar els desplaçaments en bici

 • Tiana es troba en una esquena d’ase, enmig de dues rieres. El poble té moltes pujades, cosa que dificulta l’ús massiu de la bici. Cal impulsar la bicicleta elèctrica reclamant més mesures de foment a l’AMB, com ara subvencions a la compra.
 • Facilitar la connexió intermodal a l’estació de tren de Montgat en bicicleta. Negociar amb Montgat la connexió del carril bici per la Riera Sant Jordi fins a l’estació de Montgat per donar sortida al projecte actual.
 • Reclamar a l’AMB estacions a Tiana i a Montgat de l’E-Bicibox (el Bícing metropolità amb bicis elèctriques).
 • Reclamar a l’AMB aparcaments segurs de bici a l’estació de Montgat.

 

Millorar connexió i freqüències de pas per entrar i sortir de Tiana amb transport públic

 • Reclamar la connexió ràpida amb bus a l’estació de Renfe de Montgat i el metro de Badalona, amb més freqüències de pas i una millor coordinació horària amb el tren.
 • Reclamar un aparcament exclusiu i gratuït per als usuaris i usuàries de Renfe (park and ride) a l’estació de Montgat. Revisar el conveni actual pel qual els tianencs i tianenques han de pagar per aparcar.
 • Reclamar revisar les freqüències de pas i trajectes de les línies B29, B34, B35, M30, E33 i N9.
 • Reclamar ampliar el servei a l’hospital de Can Ruti.
 • Reclamar crear una línia d’autobús exprés (AMB Exprés) Tiana-Barcelona.
 • Reclamar el carril bus VAO a la C-31 de Barcelona fins a Montgat per facilitar el pas a l’autobús interurbà.
 • Promocionar des de l’Ajuntament de Tiana l’ús del cotxe compartit.

 

Impulsar un servei de transport col·lectiu a demanda per reduir els desplaçaments interns amb cotxe

 • Impulsar un transport col·lectiu a demanda intern amb vehicles de fins a 9 places, amb prioritat per a la gent gran. La demanda es podrà gestionar a través d’una app o per telèfon. El servei permetrà fer desplaçaments interns (zona comercial, gestions a l’Ajuntament, consultori local…) i Badalona i Alella. Es finançarà a través de copagament. Estudiar ampliar el servei a l’estació de Sants i a l’aeroport del Prat a preus assequibles.
 • Negociar amb l’AMB un bitllet especial superreduït per a viatges interns a Tiana dels autobusos metropolitans de 5 parades com a màxim.

 

IMPULS ALS VEHICLES ELÈCTRICS

 • Mantenir i promoure les bonificacions a l’impost de circulació IVTM a vehicles eficients i augmentar-ne la promoció.
 • Crear punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.
 • Substituir progressivament el parc de vehicles municipals per vehicles elèctrics.
 • Impulsar l’ús del cotxe compartit a través del web municipal.
 • Estudiar sistemes de carsharing amb la flota de vehicles municipals.

 

Protegir el nostre ecosistema

Pla d’Acció Local per la Biodiversitat

Recuperar les rieres

Gestió sostenible del bosc

Rutes saludables per la muntanya

Reconnectar Tiana amb els seus espais naturals

 • Protegir els espais verds de la serralada de Marina i la serralada Litoral.
 • Aprovar un nou pla especial de protecció i catàleg del patrimoni arquitectònic i ambiental de Tiana.
 • Senyalitzar i difondre rutes saludables pels espais naturals.
 • Senyalitzar l’accés a la serralada de Marina i la serralada Litoral per l’accés de l’Alegria.
 • Fer el manteniment del Camí de l’Alegria preservant-lo del formigó.
 • Impulsar l’elaboració d’un Pla d’Acció Local per la Biodiversitat.
 • Impulsar el voluntariat ambiental.
 • Impulsar plans de reintroducció de fauna i flora autòctona, com la tortuga mediterrània o la llebre europea. Revisar la situació actual del poblament amfibis i considerar reforçar-lo.
 • Fomentar la conservació i recuperació de fonts naturals pel terme municipal i assegurar que siguin accessibles per a la reproducció dels amfibis. Crear nous punts de cria de gripau corredor, com a aliat en la lluita contra plagues agrícoles.
 • Facilitar l’establiment de quiròpters a les zones rurals. Inventariar i protegir les colònies existents.
 • Millorar el servei de control de plagues, amb especial atenció a la mosca blanca, el mosquit tigre, la processionària i el morrut, evitant l’ús de plaguicides tòxics.
 • Ampliar les campanyes de conscienciació sobre el risc de deixar qualsevol contenidor amb aigua més de 4-5 dies per evitar el mosquit tigre.
 • Crear un grup de treball format pel sector de la caça, la pagesia i personal tècnic de l’administració per controlar l’excés de senglars a partir de la gestió cinegètica.
 • Localitzar, senyalitzar i segellar tots els pous o forats oberts del terme municipal per evitar accidents.

 

Recuperar les rieres

 • Reclamar ajuts a l’ACA per recuperar les rieres de Tiana, respectant l’entorn i vertebrant millor els dos vessants. Impulsar un pla d’ocupació i de voluntariat per netejar les rieres. Potenciar l’albereda al Torrent dels Grills.

Promoure la gestió sostenible del bosc i la pastura extensiva per prevenir incendis forestals

 • Liderar una cogestió forestal sostenible amb els propietaris dels boscos, en col·laboració amb altres administracions, per reduir el sotabosc i la densitat d’arbres, assegurar un bosc més resilient i reduir el risc d’incendi, incentivant la producció de biomassa. Tenim uns boscos més vulnerables que mai: els boscos han passat de ser font d’energia, amb l’extracció de llenya, a magatzem d’energia. Col·laborar activament amb l’Associació de Propietaris Forestals de la Serralada Litoral Central, que inclou ajuntaments i propietaris.
 • Fins als anys 80 a Tiana hi havia hagut diversos ramats d’ovelles i cabres que pasturaven regularment els boscos. Incentivar la recuperació de la ramaderia extensiva d’oví i cabrum i facilitar la posada en marxa d’explotacions extensives, sempre respectant la capacitat de càrrega del medi i evitant l’erosió del sòl.

Aliments de proximitat

Una cadena agroalimentària més sostenible

Suport a la pagesia local

Potenciar el producte de proximitat en els bars de concessió municipal, en els menús escolars i de la residència d’avis

Donar suport a projectes cooperatius per ampliar les autoritzacions de plantació vinya

Augmentar el suport a la pagesia local per ampliar la superfície agrària conreada

 • Augmentar el suport a la pagesia i als productors locals per ampliar la superfície de conreu.
 • Potenciar el producte de proximitat en els bars de concessió municipal, en els menús escolars i de la residència d’avis, en els actes organitzats per l’Ajuntament i en l’oferta gastronòmica del Tast Tiana, en la línia del Pla de contractació pública alimentària de Catalunya.
 • Ampliar els horts municipals.
 • Promoure l’agricultura ecològica a través de campanyes, cursos i incentius.

 

El vi i la vinya com a motor econòmic i ecològic

 • Crear una oficina tècnica amb un servei de consultoria per incentivar que les persones propietàries de vinyes abandonades les tornin a conrear o les lloguin a tercers. Col·laborar en el registre de terres en desús previst en la nova Llei d’Espais Agraris.
 • Donar suport a projectes cooperatius per ampliar les autoritzacions de plantació vinya i incentivar la producció de vi. Impulsar acords amb propietaris de terres, com la Cartoixa de Montalegre.
 • Una participació més activa de l’Ajuntament de Tiana al Consell Regulador de la DO d’Alella.
 • Promoure el coneixement a fons la DO d’Alella, augmentar-ne l’oferta a les botigues i a les cartes dels restaurants i fomentar-ne la prescripció.
 • Donar suport als cellers innovadors que promocionen l’elaboració de vi ecològic i natural.