Les mesures de Junts per un repartiment just del poliesportiu municipal

Junts va plantejar al ple de juny la necessitat d’una millor organització del poliesportiu municipal amb un repartiment equitatiu de la pista per als entrenaments.

El ventall de disciplines esportives han anat creixent a Tiana, algunes de les quals tenen escola d’esport de base. L’increment d’entitats, les diferents activitats i entrenaments i les competicions que es desenvolupen al poliesportiu municipal fan necessària una reorganització i un repartiment just de la pista. A més d’una millor gestió de l’espai a nivell tècnic. Creiem que la regidoria d’Esports no pot estar al marge dels problemes derivats de l’ús de la pista i demanem que prengui mesures i busqui solucions justes per a totes les entitats.

Per aquests motius, Junts per Tiana va fer la següent proposta a la regidora en forma de prec. Prec que Núria Blasco ni tant sols va respondre durant el ple:

– Que es repinti la pista creant tres espais d’entrenaments, amb l’equipament necessari per a les disciplines esportives (cistella, porteria) i poder garantir que més entitats puguin utilitzar la pista durant els entrenaments i no hagin d’entrenar fora de l’equipament municipal, com està passant ara.

– Crear un consell d’esports on es tractin, entre d’altres temes, els problemes derivats de la utilització de l’espai públic de manera conjunta i no unilateralment, com es fa en l’actualitat, per ser equitatiu i per fer un repartiment just de l’espai i evitar així decisions en privat que afavoreixen uns clubs i en desafavoreixin uns altres.

– Demanar a les entitats que reorganitzin els grups d’entrenament per poder fer un repartiment equitatiu de la pista.

– Estudiar l’actual model externalitzat dels tècnics d’esports. Aquest model no garanteix la presència dels tècnics els caps de setmana que és quan hi ha una major activitat en el poliesportiu que, a més, dissabte i diumenge no disposa de conserge pròpi, sinó que és l’encarregat del bar qui ha de fer aquestes funcions.