SOSTENIBILITAT

PROGRAMA 2023

1- EDUCACIÓ 2- CULTURA 3- ESPORTS 4- SOLIDARITAT
5- SOSTENIBILITAT 6- ESPAI PÚBLIC 7- MOBILITAT 8- MEDI NATURAL
9- DRETS SOCIALS 10– SALUT 11- SEGURETAT 12– COMUNITAT 13– ECONomia 14- BON GOVERN

Energia verda i economia circular

El canvi climàtic és un dels problemes més urgents de la societat. Les polítiques sostenibles han passat de ser necessàries a indispensables. Ja fa anys que treballem per un model de poble sostenible que aposti per una energia verda, per l’economia circular i que prengui mesures efectives per a potenciar una nova cultura de l’aigua.

 

Impulsar l’energia verda

 • Treballar per assolir els objectius de l’Acord Verd europeu: una reducció de més del 55% de les emissions per a l’any 2030.
 • Enfortir la capacitat per adaptar el municipi als impactes inevitables del canvi climàtic i esdevenir més resilient.
 • Executar el projecte aprovat de creació d’una comunitat energètica municipal amb fons Next Generarion per fomentar l’autoconsum compartit i un accés assequible a l’energia renovable.
 • Seguir augmentant la instal·lació d’energia solar fotovoltaica en mode d’autoconsum als equipaments municipals.
 • Instal·lar una caldera de biomassa al pavelló municipal per cobrir les necessitats d’aigua calenta i calefacció.
 • Millorar el sistema de climatització dels equipaments municipals per optimitzar-ne l’eficiència amb un gestor energètic.
 • Completar progressivament la renovació de tots els sistemes d’enllumenat públic i dels edificis municipals per millorar l’eficiència energètica.
 • Fomentar l’estalvi energètic amb ajuts a la rehabilitació com les que hi ha vigents amb fons Next Generation.
 • Impulsar el projecte Llars verdes amb tallers comunitaris d’eficiència energètica i per ajudar a reduir la factura elèctrica.
 • Oferir assessorament i una auditoria energètica a mida gratuïta a comerços i empreses.
 • Augmentar les campanyes de sensibilització amb un nou impuls a la Setmana de l’Energia.
 • Promoure la participació activa de les escoles públiques i l’institut en el programa europeu Euronet 50/50.
 • Enfortir els criteris de compra verda de l’Ajuntament. Aplicar criteris d’estalvi energètic en les compres municipals.

 

 

Promoure l’economia circular

 • Ampliar la recollida selectiva porta a porta per augmentar la taxa de reciclatge, d’acord amb models on ja està funcionant, en el marc de la nova contracta de neteja i recollida de residus. 
 • Reenfocar la tecnologia del xip en la recollida selectiva: fer servir la informació que proporciona per premiar les famílies que més reciclin.
 • Crear la xarxa de comerços verds i fomentar el consum responsable amb l’aplicació de descomptes a les famílies que més reciclin.
 • Culminar el projecte de la Biblioteca de les Coses, com a projecte d’intercanvi i reutilització d’estris i eines. Promoure la producció de béns i serveis de manera sostenible, reduint-ne el consum, el temps, les fonts d’energia i els residus. Avançar cap a una economia circular en què tot residu pugui ser transformat en matèria primera.
 • Seguir donant suport a projectes d’innovació social. Posar a disposició de persones i associacions recursos per al desenvolupament d’iniciatives d’intercanvi i consum col·laboratiu.
 • Promoure la producció de compost amb les restes de les explotacions agrícoles, jardins particulars, centres escolars…
 • Estudiar la producció de carbó vegetal resultat de la poda i aclarida d’alzines, roures, bruc i arboç del terme municipal. Fomentar la creació d’una empresa o cooperativa de joves que ho puguin impulsar.
 • Impulsar el reciclatge de l’oli de cuina.
 • Avançar cap a l’administració electrònica i una progressiva reducció de l’ús del paper com a canal de difusió i informació de l’activitat municipal.

 

Una nova cultura de l’aigua

 • Enllestir el pla municipal de l’ús de l’aigua amb l’objectiu de promoure la reutilització d’aigües i l’aprofitament d’aigua de l’aqüífer, en el context actual de sequera.
 • Fomentar bones pràctiques d’ús d’aigua en l’àmbit domèstic, la xerojardineria i l’estalvi en piscines. Fomentar la instal·lació d’aparells reductors del consum d’aigua interior (aixetes, dutxes i inodors) i exterior (jardins i piscines). Sensibilitzar per fer jardins de baixa demanda hídrica.
 • Defensar l’aigua pública davant de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i explorar les vies de municipalització.
 • Revisar la xarxa de clavegueres i extremar els controls de qualitat de l’aigua.

 

 • “Impulsarem una comunitat energètica perquè ningú no es quedi enrere en l’accés a l’energia renovable”

  Isaac Salvatierra Pujol