SEGURETAT

Programa 2023

1- EDUCACIÓ 2- CULTURA 3- ESPORTS 4- SOLIDARITAT
5- SOSTENIBILITAT 6- ESPAI PÚBLIC 7- MOBILITAT 8- MEDI NATURAL
9- DRETS SOCIALS 10– SALUT 11- SEGURETAT 12– COMUNITAT 13– ECONomia 14- BON GOVERN

Una policia de capçalera

Volem un poble segur per a poder-hi passejar sense por de cap ensurt. Un poble on les persones se sentin protegides i on visquin amb tranquil·litat. Amb una policia de capçalera i agents de proximitat.

Millorar la seguretat percebuda i reforçar el cos de la Policia Local

 • Seguir desplegant el model de policia de capçalera. Crear la figura de l’agent de proximitat.
 • Continuar amb l’estructuració del cos de la Policia Local per dotar–lo del nombre d’agents necessaris i millorar els processos de selecció.
 • Modernitzar els instruments i eines amb les quals treballa la nostra policia. Continuar amb la implementació i desplegament del centre control de les càmeres de videovigilància i gestió del trànsit, garantint–ne el bon ús. Estudiar l’ús de drons per evitar els robatoris a domicilis.
 • Desplegar el Pla Local de Seguretat i dotar-lo d’una eina efectiva de seguiment.
 • Impulsar el Consell Local de Seguretat Ciutadana, com a òrgan consultiu i assessor que pugui servir per a recollir les inquietuds ciutadanes.
 • Millorar la coordinació Policia Local-Mossos d’Esquadra. Augmentar les reunions de la mesa de coordinació operativa amb els Mossos i de la Junta Local de Seguretat.
 • Aprovar un protocol contra la violència masclista i seguir formant els agents en equitat de gènere.
 • Impulsar un protocol d’atenció a les víctimes dels robatoris a domicili.
 • Aprovar el pla de Protecció Civil, DUPROCIM.
 • Incorporar la prevenció de la seguretat en la fase de disseny dels espais públics. Revisar la il·luminació de carrers i espais urbans.
 • Dedicar una partida pressupostària a la formació continuada dels agents per abordar problemàtiques concretes i establir estratègies en temptatives de robatoris amb força a habitatges, violències contra la gent gran, menors, dones o immigrants.
 • Millorar la seguretat a les escoles fora d’horari escolar.