MEDI NATURAL

PROGRAMA 2023

1- EDUCACIÓ 2- CULTURA 3- ESPORTS 4- SOLIDARITAT
5- SOSTENIBILITAT 6- ESPAI PÚBLIC 7- MOBILITAT 8- MEDI NATURAL
9- DRETS SOCIALS 10– SALUT 11- SEGURETAT 12– COMUNITAT 13– ECONomia 14- BON GOVERN

Vinya, horta i bosc sostenible

La ubicació privilegiada del nostre poble ens ofereix una oportunitat única per a gaudir i fer activitat al medi natural. Hem de protegir aquests espais i donar totes les facilitats a la pagesia i als productors locals. Ens cal una gestió sostenible dels boscos capaç de prevenir els incendis. 

 

Reconnectar Tiana amb els seus espais naturals

 • Protegir els espais verds de la serralada de Marina i la serralada Litoral.
 • Impulsar l’elaboració d’un Pla d’Acció Local per la Biodiversitat.
 • Senyalitzar l’accés a la serralada de Marina i la serralada Litoral a través de l’Alegria. Senyalitzar i difondre rutes saludables pels espais naturals.
 • Seguir treballant per recuperar i netejar les rieres de Tiana amb ajuts de l’ACA, respectant l’entorn i vertebrant millor els dos vessants.
 • Impulsar plans de reintroducció de fauna i flora autòctona.
 • Impulsar el voluntariat ambiental.
 • Crear un grup de treball format pel sector de la caça, la pagesia i personal tècnic de l’administració per controlar l’excés de senglars a partir de la gestió cinegètica.
 • Millorar el servei de control de plagues i ampliar les campanyes de conscienciació, amb especial atenció al mosquit tigre, la vespa asiàtica, la processionària i el morrut, evitant l’ús de plaguicides tòxics.
 • Facilitar l’establiment de ratpenats a les zones rurals. Inventariar i protegir les colònies existents.
 • Fomentar la conservació i recuperació de fonts naturals pel terme municipal i assegurar que siguin accessibles per a la reproducció dels amfibis. Crear nous punts de cria de gripau corredor, com a aliat en la lluita contra plagues agrícoles.
 • Localitzar, senyalitzar i segellar tots els pous o forats oberts del terme municipal per evitar accidents.
 • Seguir fent el manteniment del Camí de l’Alegria preservant-lo del formigó.

 

 

Fer de la vinya i l’horta un motor econòmic i ecològic tot augmentant el suport a la pagesia local

 • Augmentar el suport a la pagesia i als productors locals. Culminar el Pla municipal de l’Horta i la Vinya per incentivar que els propietaris de vinyes abandonades les tornin a conrear o les lloguin a tercers. Impulsar acords amb propietaris de terres, com la Cartoixa de Montalegre. Crear un registre de terres en desús.
 • Seguir promovent el coneixement a fons la DO d’Alella, augmentar-ne l’oferta a les botigues i a les cartes dels restaurants i fomentar-ne la prescripció.
 • Ampliar els horts municipals.
 • Promoure l’agricultura ecològica a través de campanyes, cursos i incentius.

 

Promoure la gestió sostenible del bosc i la pastura extensiva per prevenir incendis forestals

 • Liderar una cogestió forestal sostenible amb els propietaris dels boscos, en col·laboració amb altres administracions, per reduir el risc d’incendi.
 • Incentivar la recuperació de la ramaderia extensiva.

 

 • “Incentivarem la recuperació de vinyes abandonades, impulsarem una gestió forestal sostenible i ampliarem els horts municipals”