ESPORTS

PROGRAMA 2023

1- EDUCACIÓ 2- CULTURA 3- ESPORTS 4- SOLIDARITAT
5- SOSTENIBILITAT 6- ESPAI PÚBLIC 7- MOBILITAT 8- MEDI NATURAL
9- DRETS SOCIALS 10– SALUT 11- SEGURETAT 12– COMUNITAT 13– ECONomia 14- BON GOVERN

L’esport de base, eina de cohesió

L’esport de base és essencial per a una bona salut i és la millor eina per a la cohesió social. Per impulsar el teixit associatiu, per fer poble. Hem de donar suport i treballar amb les entitats i clubs esportius per promoure l’esport de base. Ajudar els clubs amb el material esportiu que necessitin i desenvolupar programes comunitaris per vincular l’esport al poble educador.

 

PROMOURE LA PRÀCTICA ESPORTIVA

 • Crear el Consell Municipal de l’Esport, com a plataforma estable de participació i gestió compartida, que impliqui els clubs i entitats esportives en la definició del projecte esportiu del poble.
 • Donar suport i treballar amb les entitats i clubs esportius per promoure l’esport, cedint les instal·lacions municipals i els recursos necessaris.
 • Seguir promovent l’esport femení, d’acord amb el Pla d’Igualtat de Gènere.
 • Ampliar la graderia del camp de futbol municipal.
 • Reformar la pista de l’escola Tiziana.
 • Fer el manteniment, l’ampliació i la millora de les instal·lacions esportives i els patis dels centres escolars per fomentar l’esport de base a les escoles i a l’institut.
 • Consolidar i ampliar la política de patis oberts per obrir els equipaments esportius de les escoles fora de l’horari escolar. 
 • Ajudar els clubs amb el material esportiu que necessitin.
 • Impulsar una nova festa de l’esport, conjuntament amb els clubs esportius de Tiana, per tal de promocionar la pràctica esportiva i donar suport a les entitats.
 • Fomentar la salut i l’esportivitat als equipaments esportius.
 • Buscar un major rendiment econòmic del poliesportiu llogant la pista quan no es fa servir: als matins o durant el mes d’agost. Millorar el sistema actual de tramitació i fer-ne difusió.

 

Garantir la universalització de l’accés a l’esport

 • Fer valdre l’interès general en la gestió del CEM Jordi Marí —piscina coberta i gimnàs— per establir quotes assequibles per als veïns i veïnes de Tiana, d’acord a la seva condició d’equipament municipal. Negociar un accés únic a la piscina coberta, a un preu assequible.
 • Establir quotes assequibles per a la piscina d’estiu, millorar la gestió de l’equipament, el servei d’accés i reserva d’entrades. Revisar el conveni amb Montgat per evitar situacions de sobreocupació. Ampliar la zona d’aparcament per a residents.
 • Revisar i garantir l’accessibilitat de les infraestructures esportives municipals.
 • Dissenyar un pla d’esport a l’espai públic per fomentar el lleure, el joc i l’esport a l’aire lliure per a tothom aprofitant l’entorn on vivim.
 • Ampliar les activitats esportives en grup o en família a l’aire lliure gratuïtes per a totes les edats, dinamitzades per personal preparat tècnicament i amb l’assessorament de professionals de la salut pública.

 

 • “Millorarem les instal·lacions esportives i reforçarem els llaços entre l’Ajuntament i els clubs”

  Sergi Manzanares Pérez