ESPAI PÚBLIC

PROGRAMA 2023

1- EDUCACIÓ 2- CULTURA 3- ESPORTS 4- SOLIDARITAT
5- SOSTENIBILITAT 6- ESPAI PÚBLIC 7- MOBILITAT 8- MEDI NATURAL
9- DRETS SOCIALS 10– SALUT 11- SEGURETAT 12– COMUNITAT 13– ECONomia 14- BON GOVERN

Comunicar totes les tianes

L’espai públic té una funció social, ambiental i simbòlica. És on passegem, on ens trobem i on es guarda bona part de la nostra memòria col·lectiva. Cal preservar una estructura urbana pensada per a les nostres relacions i necessitats. Que estigui feta des del compromís amb la sostenibilitat i el poble verd. Que tingui cura del nostre paisatge, del nostre patrimoni i de la nostra història. Que connecti i comuniqui totes les Tianes. 

 

Connectar totes les Tianes i omplir de poble els carrers

 • Millorar la connexió a peu i en bicicleta de Can Gaietà amb una passera al centre del poble. 
 • Defensar el model de poble viu en el marc del desenvolupament del nou Pla Director Urbanístic (PDU) metropolità.
 • Omplir el carrer de verd. El verd urbà ha de deixar de ser decoració per esdevenir infraestructura, aprofitant les escletxes de la trama urbana.
 • Reduir progressivament el cablejat aeri del poble i obligar a soterrar les noves instal·lacions.
 • Seguir impulsant la rehabilitació i millora de façanes amb ajuts municipals. Impulsar concursos i campanyes per incentivar les façanes boniques i els balcons florits.
 • Empoderar el Consell Assessor d’Urbanisme i convertir-lo en un organisme assessor efectiu.

 

 • “Millorarem el parc de l’Antic Camp de Futbol perquè sigui un espai de joc per als infants segur i pedagògic”

  Núria Amado Roman

 • “Farem una connexió a peu i en bicicleta de Can Gaietà amb el centre del poble”

  Isaac Salvatierra Pujol

 

Desenvolupar un pla especial d’arbrat viari

 • Enllestir la diagnosi en marxa de l’estat de l’arbrat a Tiana. Fer el catàleg d’arbres d’interès local.
 • Augmentar els mitjans per fer possible la reposició, el control i el manteniment de l’arbrat viari.
 • Posar més flors al carrer, especialment plantes aromàtiques mediterrànies, com la farigola o l’espígol, i arbres fruiters de varietat floral.
 • Promoure activitats per la cura d’espècies autòctones amb la participació de les entitats, els centres educatius i la ciutadania.
 • Solucionar el problema amb les arrels dels pollancres de les Costes.

 

Fer dels parcs de Tiana espais òptims per la vida dels tianencs de qualsevol edat

 • Millorar el parc de l’Antic Camp de Futbol perquè sigui un espai de joc per als infants segur i pedagògic.
 • Continuar amb el pla de millora, manteniment i renovació del mobiliari dels jocs infantils aprofundint en el lleure i el vessant pedagògic d’una manera sostenible.
 • Adequar els parcs perquè siguin espais de descans i seguretat, tant a l’hivern com a l’estiu.
 • Arranjar el Parc Mascaró per adaptar–lo millor als usos culturals.
 • Millorar el cementiri municipal i el seu entorn.

 

Fomentar un pacte de poble amb els propietaris de gossos

 • Continuar creant nous espais perquè els gossos puguin passejar i socialitzar sense anar lligats, amb convivència amb el veïnat.
 • Promoure una campanya de sensibilització per reduir els excrements de gossos. 
 • Modificar l’ordenança municipal per assegurar la preservació i la higiene als espais urbans i naturals.
 • Recuperar les papereres i bosses pels excrements de gossos.

 

Promoure l’ús cívic de l’espai públic

 • Garantir el bon funcionament del servei de neteja de la via pública.
 • Fomentar acords ciutadans per fer compatible el poble viu amb el descans necessari. Aplicar estrictament la nova ordenança reguladora del soroll i les vibracions.
 • Impulsar una brigada jove els estius, a través d’un pla d’ocupació, que arregli els desperfectes del mobiliari urbà, per fomentar la inserció laboral juvenil i el civisme, dins el marc del poble educador.
 • Iniciar un pla de manteniment anual per als edificis públics que n’impedeixi la degradació.
 • Augmentar les campanyes de control de les colònies de gats al carrer, i també de rates i coloms.