CULTURA

PROGRAMA 2023

1- EDUCACIÓ 2- CULTURA 3- ESPORTS 4- SOLIDARITAT
5- SOSTENIBILITAT 6- ESPAI PÚBLIC 7- MOBILITAT 8- MEDI NATURAL
9- DRETS SOCIALS 10– SALUT 11- SEGURETAT 12– COMUNITAT 13– ECONomia 14- BON GOVERN

Art i creació a l’abast de tothom

La cultura i les tradicions com a vehicle educador i punt de trobada. La vitalitat cultural del poble neix de la seva gent, de les entitats, dels artistes que ens han deixat el llegat i l’empremta de professionals que s’han enamorat del poble i s’hi han quedat. De la ‘Suite espanyola’ d’Isaac Albéniz a la ‘Nochentera’ de Vicco, Tiana respira cultura. Seguirem treballant perquè la cultura arribi a tothom, perquè qualsevol espai pugui ser cultura, per promoure la feina de les entitats, el talent local i la cultura popular i tradicional.

 

Impulsar una cultura popular creativa, crítica i dinàmica que sigui pal de paller del poble educador i del poble viu

 • Seguir apostant per un nou model cultural popular, coherent, exigent, de llarg recorregut, que estimuli la creació, la formació i la professionalització, a partir d’una nova relació en xarxa entre l’Ajuntament, els artistes locals i les entitats, que fomenti la cogestió d’espais i activitats.
 • Potenciar la programació estable, amb una oferta atractiva, equilibrada i singular, sota el paraigües de la marca Tiana Cultura.
 • Augmentar la programació cultural infantil i familiar i millorar-ne la difusió.
 • Consolidar el nou model de festa major i del conjunt del cicle festiu, apostant per la cultura tradicional i popular, en el marc del poble educador.
 • Ampliar la programació del cinema a la fresca.
 • Incorporar Tiana al programa Liceu a la fresca.
 • Seguir potenciant el circ a Tiana tot recollint l’herència del Dia del Circ i aprofitant la potència i llegat tianenc en aquesta disciplina.
 • Crear un programa estable d’exposicions, amb un cicle de debats associat, aprofitant espais del poble.
 • Oferir el poble per acollir actuacions de cicles i festivals metropolitans, incloent iniciatives locals.

 

 • "Crearem el Centre de les Arts, potenciarem la programació cultural i consolidarem la nova festa major"

  Cristina Comas Spada

Crear un programa de residències culturals als equipaments municipals

 • Promoure Tiana com a espai d’assaig per a companyies i joves creadors, a canvi d’actuacions.
 • Promoure el talent local. Facilitar l’activitat d’artistes i creadors locals cedint-los espais municipals i ajudant-los a gestionar subvencions d’altres administracions.

 

Crear del centre de les arts de tiana

 • Acabar les obres de rehabilitació de Can Riera i convertir-lo en un espai cultural polivalent. Dotar la Sala Albéniz de l’equipament necessari per convertir-la en un teatre municipal adaptat a les necessitats escèniques del segle XXI.
 • Crear el Centre de les Arts de Tiana, ampliant l’Escola de Música i Dansa a noves disciplines com la pintura, la fotografia o el circ.
 • Substituir la teulada de fibrociment de la Sala Albéniz per plaques solars, en el marc del Pla nacional per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya 2023-2032.
 • Enllestir la reforma de la sala d’exposicions i la sala Sant Jordi convertint–les en espais polivalents de debò.
 • Promoure el buc d’assaig de l’Escorxador com a espai d’assaig musical, connectat a l’Escola de Música i Dansa, dins el poble educador.
 • Mantenir l’ús de l’espai públic i els espais verds per a la creació artística. Tindrem present que qualsevol espai pot ser cultura i coneixement. Dotar els parcs de la infraestructura elèctrica necessària per fer-hi cultura.
 • Promoure l’art al carrer en col·laboració amb els artistes locals.

 

Promoure la lectura com a hàbit, font de plaer i d’aprenentatge

 • Augmentar els recursos a la biblioteca municipal, en connexió amb el poble educador i la vila d’art i cultura.
 • Impulsar el pla lector municipal, en el marc del projecte Tiana Llegim, obrint un procés de treball conjunt entre els diferents agents de la comunitat educativa que incideixen en la lectura.
 • Augmentar la difusió de les activitats de la biblioteca municipal.

 

Recuperar i divulgar el llegat dels artistes locals

 • Divulgar l’obra i el pensament de Lola Anglada i seguir treballant amb la Diputació de Barcelona per complir amb la voluntat de la il·lustradora d’exposar la seva obra en un espai expositiu.
 • Impulsar l’Espai Àlvar a l’estudi on pintava Àlvar Suñol, com a espai obert destinat a l’art i la il·lustració, que pugui ajudar a formar nous artistes.
 • Preservar el llegat de Pau Riba com a músic i escriptor, patrimoni local i nacional.
 • Revisar el nomenclàtor del poble perquè sigui receptacle de la memòria històrica local, amb especial atenció als noms de dones.

 

Recuperar, conservar, difondre i posar en valor la memòria col·lectiva

 • Completar el projecte de memòria oral amb nous documentals sobre la història de Tiana a partir de la memòria de la gent gran.
 • Aprovar un nou pla especial de protecció i catàleg del patrimoni arquitectònic i ambiental de Tiana.
 • Completar la recerca del patrimoni existent. Activar controls i inspeccions per tal que es preservi, s’investigui i se n’eviti la destrucció.
 • Crear l’arxiu municipal.
 • Mantenir el programa de divulgació de la història del poble amb l’edició de publicacions i exposicions monogràfiques, dins el marc del poble educador i amb l’objectiu d’estimular visions plurals i crítiques amb el passat i del seu significat en el present.
 • Crear itineraris històrics a peu guiats per descobrir els racons del poble i la seva història.
 • Posar en valor la vil·la romana de Can Sent-romà com a bé cultural d’interès nacional.
 • Impulsar convenis per preservar, ordenar, digitalitzar i divulgar, d’acord amb els hereus i hereves, fons locals com l’arxiu Carreras o l’arxiu de fotos Francesc Fernández, Frasquito.
 • A través de la memòria oral, recuperar el receptari tradicional de Tiana.