El nou govern de Tiana ja ha enllestit gairebé la totalitat de les accions pactades per Junts per Tiana i el PSC en la moció de censura que va tenir el suport de Junts per Catalunya. En menys de mig any es va aprovar el Pressupost 2022 i el Pressupost 2023. D’acord amb el compromís de transparència i rendició de comptes, en aquesta pàgina fem un repàs del grau de compliment de l’acord de govern.

Actualització: 1 d’abril de 2023.

 

Superar la paràlisi institucional 100%
Aprovar els pressupostos municipals 2022 100%
Aprovar el pla d'estabilització de la plantilla municipal 100%
Residència per a la gent gran més humana i propera 65%
Millorar les polítiques de benestar 90%
Ampliació de les prestacions del consultori local de salut 100%
Impulsar un programa de salut comunitària 100%
Treballar per un nou CAP en el termini més breu possible 100%
Desplegar el pla d'igualtat de gènere 85%
Aprovar el pla intern d'igualtat de gènere 100%
Enllestir les obres d'ampliació de l'institut 100%
Impulsar un nou model policial 90%
Reforç de la policia local i la seguretat 85%
Impuls a l'Agenda 2030 80%
Millorar l'espai públic 70%
Un projecte cultural, pal de paller del poble viu 100%
Impuls i transformació digital de Ràdio Tiana 100%
Recuperar el Síndic/a de Greuges Municipal 65%
Prioritzar la mediació i el diàleg per resoldre conflictes 100%
Crear la bústia ètica de l'Ajuntament de Tiana 95%

1. Superar la paràlisi institucional i aprovar uns pressupostos per al 2022.

 

Què diu l’acord:

Superar la paràlisi institucional i aprovar uns pressupostos per al 2022. Amb 3 eixos principals: 1) priorització social, en un escenari de postpandèmia i d’impuls a la recuperació;  2) promoure l’eficiència i prioritzar les actuacions urgents aplicant el Pla de viabilitat econòmica municipal i 3) impulsar un Pla d’estabilització de la plantilla per reduir la temporalitat.

 

Què hem fet:

Aprovats els pressupostos 2023 amb només 3 vots en contra.

El 29 de novembre el ple municipal va aprovar inicialment el pressupost 2023, que puja a 10,7 milions d’euros. Es tracta d’un pressupost prudent i equilibrat per disposar de capacitat suficient per a una bona gestió municipal.

Informació Ajuntament de Tiana. / Memòria explicativa de l’alcalde, Isaac Salvatierra.

Aprovats els pressupostos 2022 amb el suport de 3 dels 4 grups municipals.

El 5 de juliol el ple municipal va aprovar inicialment el pressupost 2022, que puja a 10,6 milions d’euros. En menys de sis mesos el nou govern ha aprovat dos pressupostos.

Informació Ajuntament de Tiana. / Memòria explicativa de l’alcalde, Isaac Salvatierra.

 

Acord entre l’equip de govern i els treballadors per estabilitzar la plantilla de l’Ajuntament de Tiana.

El 18 de maig l’alcalde, Isaac Salvatierra, i el regidor Antonio Sánchez presentaven un acord històric amb el comitè d’empresa,  que afecta 20 llocs de treball i té l’objectiu de situar la temporalitat per sota del 8% abans de finals del 2024.

Informació Ajuntament de Tiana.

 

Desencallar l’adjudicació dels habitatges de lloguer de Vessants 2.

Notícia a La Local.

2. Una residència per a la gent gran més humana i més propera.

 

Què diu l’acord:

Una residència per a la gent gran més humana i més propera. Un cop retornada la gestió de la Residència de Sant Cebrià al concessionari, la primera tasca serà la de fer un seguiment permanent de la gestió i acompanyar el personal tècnic, residents i familiars. S’impulsarà, dins del marc legal, un nou model de residència municipal obert, humà i proper. S’ha de garantir un envelliment digne i actiu, promovent que les persones grans es puguin implicar en el dia a dia del poble i siguin valorades i se sentin cuidades, amb polítiques de benestar que generin autonomia.

 

Què hem fet:

Prioritzem les persones, les famílies. Dins el projecte de la Tiana cuidadora, ampliem els mitjans dels serveis socials amb una mirada transversal i intergeneracional per la cura i la millora del benestar de la ciutadania.

Seguiment permanent de la qualitat assistencial de la residència municipal.

Més mitjans per als serveis socials.

Impulsem el pla Tiana, poble cuidador.

3. Salut propera i de qualitat.

 

Què diu l’acord:

Salut propera i de qualitat. Exigir a la Generalitat l’ampliació de les prestacions del centre de salut local, d’acord amb les necessitats d’un poble de prop de 10.000 habitants i la millora de la qualitat assistencial. Es treballarà per a un nou CAP a Tiana en un termini breu en el millor espai possible, acordat amb la participació dels veïns.

 

Què hem fet:

Hem activat un pla de salut social i comunitària amb BSA. A l’octubre es milloraran les prestacions del consultori local, amb més personal mèdic, d’infermeria i administració.

Millora de les prestacions del consultori local de salut.

Informació Ajuntament de Tiana.

Converses amb la Generalitat per al nou CAP.

Un nou pla pilot de salut social i comunitària amb BSA.

Notícia a La Local.

4. Compromís amb la igualtat de gènere i amb el poble educador.

 

Què diu l’acord:

Compromís amb la igualtat de gènere i amb el poble educador. Desplegar el Pla d’igualtat i incorporar la transversalitat de gènere en totes les polítiques. Fer de Tiana un poble educador al llarg de la vida, tot garantint la igualtat d’oportunitats educatives. Enllestir les obres d’ampliació de l’institut i reclamar a la Generalitat que es faci càrrec de totes les despeses que comporta la construcció de l’edifici, establint un calendari de retorn dels imports que ha avançat l’Ajuntament, d’acord amb la Resolució aprovada pel Parlament de Catalunya.

 

Què hem fet:

Empoderem el poble educador, amb un consell d’educació reactivat i una major col·laboració amb tota la comunitat educativa.

Impuls al consell d’educació.

Conveni amb el Cau d’ús del local municipal de cals Frares.

Tram final de les obres d’ampliació de l’institut.

 

Cuidar, reactivar i transformar. S’ha aprovat el pla intern d’igualtat i s’ha fet un Juny al Puny on entitats i famílies s’han format en igualtat de gènere. Hem visibilitzat la lluita LGTBI amb un nou format de l’Orgull al centre neuràlgic del poble.

Jornades formatives Juny al puny.

Impuls al pla d’igualtat de gènere i aprovació del pla intern d’igualtat de gènere.

Informació Ajuntament de Tiana.

Visibilitzar la celebració de l’Orgull LGTBI.

5. Reforç de la policia local i la seguretat.

 

Què diu l’acord:

Reforç de la policia local i la seguretat. Augmentar els esforços econòmics per dotar la policia local dels mitjans humans i tècnics necessaris per millorar la seguretat al poble. Aprovar el Pla local de seguretat. Renovar el model de seguretat pública.

Què hem fet:

Hem nomenat una nova caporala cap de la policia local, Carla Albarracín, per implementar un nou model policial. N’hi diem policia de capçalera. Estem desplegant el nou pla local de seguretat amb una millora del sistema de càmeres i més recursos per al cos.

✅ Nova caporala cap de la policia local i nou model policial.

Informació Ajuntament de Tiana.

✅ Aprovat el Pla Local de Seguretat i constituïda la comissió de seguiment.

✅ Millora del sistema de càmeres de seguretat.

6. Impuls de l’Agenda 2030.

 

Què diu l’acord:

Impuls de l’Agenda 2030. Prioritzar les accions transformadores en el marc d’una recuperació sostenible i resilient de la pandèmia. Avançar cap a l’eficiència energètica, la reducció d’emissions contaminants, l’emprenedoria i la transformació digital. Obrir l’Agenda 2030 a la ciutadania. Reconnectar Tiana amb els seus espais naturals posant en valor i preservant les rieres, facilitant el recorregut muntanya-mar. Estar amatents al nou urbanisme en el marc del Pla General Metropolità i impulsar accions sostenibles a l’àmbit de Sentromà. Desplegar el Pla d’accessibilitat municipal en l’àmbit de la via pública i el transport.

 

Què hem fet:

Aposta per una mobilitat tova, amb el vianant i la bicicleta com a protagonistes, amb una prova pilot al juliol obrint als vianants alguns carrers del centre.

Nou refugi de biodiversitat al camí de can Tramuntana per aprofitar la fusta dels arbres malalts o en mal estat. Els troncs atrauen i alberguen animals, fongs i molses.

Treballs de gestió forestal, requeriments de neteja de solars privats, establiment de franges perimetrals, vigilància contra incendis.

Projecte d’aula ambiental al parc del Tramvia. Un espai de suport per a activitats educatives de temes ambientals per a escoles i famílies.

7. Millorar l’espai públic (neteja, recollida selectiva i jardineria).

 

Què diu l’acord:

Millorar l’espai públic (neteja, recollida selectiva i jardineria).Impulsar amb temps la renovació del contracte de neteja i recollida selectiva per millorar el servei i augmentar els índexs de reciclatge. Analitzar la viabilitat d’optimitzar el model “porta a porta” després de més de 20 anys de la seva implantació. Optimitzar les bases pels serveis de jardineria i de manteniment de l’espai públic.

 

Què hem fet:

Augment del pressupost 2023 per poder buidar més sovint els contenidors situats a la via pública.

Retirada del cablejat aeri en desús.

Informació Ajuntament de Tiana.

8. Un projecte cultural, pal de paller del poble viu.

 

Què diu l’acord:

Un projecte cultural, pal de paller del poble viu.Impulsar un cultura popular, creativa, crítica i dinàmica donant suport a creadors i entitats i millorant els equipaments actuals. Garantir l’ús de Can Riera com a espai cultural i impulsar el projecte de reforma i ampliació.

 

Què hem fet:

Un poble viu és un poble amb més activitat econòmica. Ampliem les places d’aparcament del centre, amb 42 nous llocs. El Tast Tiana, aparador, dels cellers i els restauradors locals, ha estat un èxit. Hem impulsat el pla de recuperació de la vinya.

Projecte d’ampliació les places d’aparcament del centre, amb 42 nous llocs.

Informació Ajuntament de Tiana.

✅ Creació de la borsa de locals comercials buits.

Informació Ajuntament de Tiana.

 

L’esclat de vida, de ganes de retrobar–nos, de compartir, s’ha vist en l’efervescència al carrer, des de les entitats, que han pogut recuperar l’activitat. Donem suport a creadors i col·lectius. Les noves ordenances de soroll i terrasses son una eina per garantir la convivència. Hem reordenat els circuits interns per ajudar a fer bé els tràmits a les entitats. Dret al descans i dret a la vida en comunitat.

Nova àrea dins l’Ajuntament de Poble viu.

Suport a creadors i entitats.

Impuls al Tast Tiana.

Pla de recuperació de la vinya.

Noves ordenances de sorolls i terrasses.

Nou model de festa major.

Projecte de millora de la sala d’exposició d’El Casal.

Reactivar les converses amb la Diputació de Barcelona pel llegat de Lola Anglada.

9. Impuls i transformació digital de Ràdio Tiana.

 

Què diu l’acord:

Impuls i transformació digital de Ràdio Tiana.Enfortir i prioritzar els recursos a La Local-Ràdio Tiana dins un procés de transició digital multiplataforma dels mitjans públics que aposti per l’eficiència. Constituir el Consell de Mitjans de Comunicació per garantir el servei públic dels mitjans de comunicació municipals i el compromís amb els principis ètics i democràtics, evitant les ingerències partidistes. Establir uns límits clars entre la comunicació institucional i els mitjans públics.

 

Què hem fet:

Treballem en un nou model d’emissora municipal adaptat al segle XXI. Que connecti més amb la ciutadania i que recuperi l’esperit comunitari de l’any 1996.

✅ Projecte multiplataforma per a la nova Ràdio Tiana 2023.

10. Enfortiment dels valors democràtics.

 

Què diu l’acord:

Enfortiment dels valors democràtics.Recuperar el Síndic/a de Greuges Municipal. Constituir la Comissió d’Ètica de l’Ajuntament de Tiana i crear la Bústia Ètica, en compliment del mandat del ple municipal. Prioritzar la mediació i el diàleg com a via per resoldre els conflictes, enlloc de la judicialització permanent.

 

Què hem fet:

Treballem per millorar l’atenció a la ciutadania i la transparència. Impulsem un nou projecte amb el suport de l’AMB, que hi aporta 40.000€. Un nou model d’atenció a les persones que presentarem a la tardor.

Prioritzar la mediació.

Projecte Tiana control, amb el suport de l’AMB.

Dotar d’espai el futur Síndic/a de Greuges.