L’Assemblea és l’òrgan decisori. Les persones que en formen part són les qui decideixen els punts de l’ordre del dia i consensuen tant el programa electoral com la llista.

L’Assemblea està oberta a tothom. Tot el poble en pot formar part. Només cal adherir-se al manifest i el codi ètic. Per poder votar a l’assemblea cal haver assistit a les dues reunions anteriors, tal com recull el codi ètic.

L’Assemblea es reunirà periòdicament, entre jornades de treball, per posar en comú tot el que s’aporti i definir el programa electoral, així com les persones que han de formar part de la llista i el nom de la candidatura.

Un cop passades les eleccions municipals, l’Assemblea és qui farà seguiment del projecte. En el cas d’obtenir representació municipal, farà seguiment del grup municipal i les seves propostes i donarà suport als regidors.

 

Actes