Tiana ha de ser un poble on ens agradi aprendre, intercanviar, compartir. Un poble educador. Educador per a tothom, al llarg de la vida. Amb centres educatius de qualitat i accessibles per a tothom: que totes les famílies puguin pagar l’escola bressol. Amb un projecte formatiu de poble, que impliqui l’escola, les famílies i les entitats. Que fomenti la creativitat, l’autonomia i la participació d’infants i adolescents. Un poble que tingui present que qualsevol espai pot ser cultura i coneixement. Que sentis l’efervescència de la seva gent. Dels creadors i les creadores. La cultura, que ens fa més savis, desperts, que ens fa ser millors persones. Que ens fa més lliures. Un poble amb ciutadans i ciutadanes exigents, crítics, participatius.

 

1- Poble viu 2- Poble educador 3- Poble verd 4- Més serveis públics de qualitat

2.1 Aprendre, intercanviar, compartir i créixer

2.2 Tiana, art i cultura

2.3 Un poble amb memòria

2.4 Un poble saludable

2.5 Cooperació, solidaritat, pau i drets humans

2.1 APRENDRE, INTERCANVIAR, COMPARTIR I CRÉIXER

Garantir la igualtat d’oportunitats educatives i d’atenció a la diversitat

 • Reforçar l’educació infantil com una etapa educativa i no assistencial, i garantir-ne l’accés universal, augmentant els ajuts i baixant les quotes de l’escola bressol municipal per fer-les més equitatives, d’acord amb el sistema de tarifació social.
 • Dotar dels recursos necessaris els centres educatius de Tiana per tal que puguin afrontar l’atenció de tot l’alumnat. Donant suport a programes de diversificació curricular adreçats a la reducció del fracàs escolar.

  L’escola bressol municipal.

 • Revisar els protocols dels centres escolars de prevenció, detecció i actuació en els diversos tipus de violència.
 • Assegurar el servei de menjador, llibres, sortides, material escolar i activitats escolars a tots els infants, amb un sistema d’ajuts transparent i equitatiu. Impulsar mesures de socialització de llibres escolars i material escolar.
 • Garantir un menú escolar equilibrat i saludable de l’escola bressol i les escoles de primària, amb producte de proximitat.
 • Garantir alimentació saludable i assequible a l’alumnat de secundària a través d’un acord amb l’Espai Tiana del pavelló poliesportiu.
 • Estudiar una nova línia de beques ajut als estudis post-obligatoris.
 • Promoure la igualtat d’oportunitats educatives més enllà de l’escola donant suport a les associacions de famílies perquè organitzin activitats educatives extraescolars assequibles per a infants i adolescents.
 • Donar suport a les entitats de lleure educatiu en la difusió i el desenvolupament de les seves activitats, amb avantatges en l’accés i l’ús dels equipaments i els serveis públics.
 • Incrementar el suport a l’escola d’adults Timó i l’aula d’extensió universitària per garantir l’aprenentatge permanent i al llarg de la vida. Augmentar les beques per democratitzar-ne l’accés.
 • Recuperar el casal d’estiu municipal i promoure altres casals en altres èpoques de l’any.
 • Ampliar l’horari de la biblioteca en època d’exàmens per oferir un servei d’aula d’estudi universitària.
 • Millorar el control per evitar frau en les matriculacions escolars.
 • Elaborar un estudi de mobilitat específic per accedir a les escoles de primària, l’escola bressol i l’institut.

 

Ampliar l’institut i millorar la resta d’edificis escolars

 • Enllestir el projecte i executar les obres d’ampliació de l’institut Tiana. Crear una comissió de seguiment de les obres amb administracions, claustre de professors i famílies per garantir que el projecte satisfà les necessitats educatives, amb la màxima qualitat, i que les obres es fan amb la màxima seguretat, tenint en compte que es poden dur a terme coincidint amb el temps lectiu del centre.
 • Treballar perquè els i les joves de Tiana tinguin a l’abast les màximes ofertes formatives de secundària post-obligatòria. Vetllar pel compliment de l’ampliació de l’oferta educativa de l’institut i la seva articulació amb la zona.
 • Impulsar un pla de manteniment i millora continuada dels edificis, les instal·lacions esportives i els patis i jardins de les escoles públiques, l’Escola Municipal de Música i Dansa i l’escola d’adults.

 

Fer de Tiana un poble educador al llarg de la vida

 • Promoure el projecte Tiana, poble educador com a plataforma estable de treball en xarxa entre centres educatius, família, entitats del poble i serveis municipals per connectar el temps lectiu i el no lectiu, el formal, el no formal i l’informal. Un poble és educador en la mesura que és conscient que totes les seves polítiques públiques tenen una repercussió en els aprenentatges i en la formació d’actituds i valors dels seus veïns i veïnes.
 • Reestructurar i apoderar el Consell Municipal d’Educació (consell escolar municipal).
 • Garantir el dret d’infants i joves a expressar la seva opinió i que aquesta sigui escoltada.
 • Apoderar el Consell d’Infants i el Consell d’Adolescents.
 • Augmentar el suport a les associacions de famílies.
 • Crear l’Espai Vincles, una ludoteca municipal, referent del joc educatiu i l’oci per a totes les edats. Un espai per compartir amb els veïns i veïnes de Tiana on es recuperin jocs, s’introdueixen noves tecnologies i les relacions humanes sense cap tipus d’exclusió. Impulsar programes intergeneracionals amb activitats compartides entre les escoles, el Consell d’Infants, el Consell d’Adolescents, l’escola d’adults, el casal de la gent gran o la residència d’avis.
 • Impulsar un projecte d’apoderament digital intergeneracional: joves i gent gran connectats per la tecnologia [Veure 4.4].
 • Crear una Escola Municipal de Famílies, un projecte d’acció comunitària amb activitats dirigides a tots els pares i mares del poble amb xerrades sobre temàtiques relacionades amb l’educació dels fills i filles.
 • Reimpulsar les jornades d’educació, punt de trobada anual de la comunitat educativa.
 • Fomentar la innovació educativa i la creativitat als centres educatius i als espais d’educació no formal.
 • Obrir un debat de poble, en el marc dels consells de participació ciutadana, per estudiar implementar nous serveis com l’Espai Familiar Municipal (un recurs en què famílies de diferents edats puguin estar acompanyades en la
  criança afectiva i positiva i puguin compartir aspectes que preocupen de la criança dels 0 als 18 anys) o un Centre Obert Municipal (que donaria  resposta en horari de tardes i cap de setmana als infants de 3 a 12 anys, i en franja de migdia i tarda als adolescents de 12 a 18 anys).
 • Vincular el projecte educatiu de Tiana al poble verd, augmentant els recursos a l’educació ambiental, implicant l’alumnat en la cura i la gestió del seu entorn.
 • Vincular l’observatori astronòmic al poble educador amb una pla d’activitats educadores.
 • Vincular Ràdio Tiana a les escoles i l’institut amb projectes educatius.
 • Desenvolupar programes educatius dirigits a tot tipus de discriminació, com la discriminació per raó de sexe, edat, gènere, procedència, religió o condició social. Impulsar activitats d’educació emocional i afectiva, per tal de treballar la cultura de la pau i la gestió positiva dels conflictes. Promoure l’educació per a la justícia global, dins el programa Canviar l’escola per canviar el món.
 • Culminar i dotar de contingut el projecte d’agermanament amb la Tiana de Sardenya.
 • Impulsar una foto de família anual amb tots els nous tianencs i tianenques nascuts a la vila.

 

Democratitzar l’accés a la pràctica artística

 • Garantir l’accés en igualtat d’oportunitats dels infants i persones adultes a l’Escola Municipal de Música i Dansa, mitjançant l’establiment de criteris d’accés condicionats a la renda i amb sistemes de tarifació social.
 • Crear un programa de pràctica musical en grup, mitjançant l’Escola Municipal de Música i Dansa i les dues escoles de primària, per tal de garantir el dret a l’accés i pràctica artística de tots els infants escolaritzats.
 • Garantir la creació d’un programa de pràctica musical en grup per a persones adultes i grans, també des de l’Escola Municipal però en col·laboració amb el Casal de la Gent Gran i les iniciatives privades existents, per tal de democratitzar l’accés també en aquesta franja d’edat.
 • Estudiar ampliar els horaris del professorat de l’Escola Municipal de Música i Dansa per tal que puguin accedir a la franja horària de les escoles de primària i per facilitar l’accés a les persones adultes i grans.
 • Crear una orquestra intergeneracional municipal, aglutinant tots els projectes d’edats diferents.
 • Ampliar el suport a projectes de formació artística d’entitats del poble com la Societat Coral Joventut Tianenca o l’escola de teatre de l’Agrupació Artística del Casal.

 

2.2 TIANA, ART I CULTURA

Impulsar una cultura popular, creativa, crítica i dinàmica que sigui pal de paller del poble educador i el poble viu

 • Impulsar un nou model cultural popular, coherent, exigent, de llarg recorregut, que estimuli la creació, la formació i la professionalització, a partir d’una nova relació en xarxa entre l’Ajuntament, els artistes i les artistes locals i les entitats, que fomenti la cogestió d’espais i activitats.
 • Facilitar que la ciutadania, els i les artistes i les entitats tinguin veu als espais de presa de decisió reformulant i apoderant el Consell de Cultura.
 • Crear el distintiu Tiana Art i Cultura, amb una oferta atractiva, equilibrada i singular, que promogui la fidelització, amb una targeta de soci o sòcia amb descomptes als espectacles.
 • Crear un grup de programació amb col·laboració amb professionals i entitats del poble per donar qualitat i coherència a la programació cultural.
 • Impulsar un programa estable d’espectacles i concerts de petit format.
 • Millorar la coordinació de la programació de les entitats: implicar-les en la planificació del calendari de la programació estable i del cicle festiu.
 • Augmentar la programació cultural infantil i familiar i millorar-ne la difusió.
 • Ampliar el suport a la Festa dels Racons.
 • Crear un programa estable d’exposicions monogràfiques, amb un cicle de debats associat.
 • Recuperar la Mostra d’Art, com a observatori i punt de trobada anual de la cultura.
 • Recuperar el circ a Tiana. Ampliar el Dia del Circ i valorar la possibilitat de recuperar el festival 1, 2, 3 Pallasso.
 • Recuperar el cinema a Tiana amb cicles temàtics i cinefòrums a la Sala Albéniz.
 • Incorporar Tiana al programa Liceu a la fresca.
 • Recordar i posar en valor el vincle d’Isaac Albéniz amb el poble amb un concert biennal.
 • Mantenir el suport al Festival de Música Antiga Tiana Antica.
 • Oferir el poble per acollir actuacions puntuals de cicles i festivals d’àmbit metropolità.
 • Canviar procediments administratius per una gestió de la cultura més àgil, flexible i transparent.

 

Crear un programa de residències culturals als equipaments municipals

 • Promoure Tiana com a espai d’assaig per a companyies i joves creadors i creadores, a canvi d’actuacions.
 • Promoure el talent local. Facilitar l’activitat dels i les artistes i creadores locals cedint-los espais municipals i ajudant-los a gestionar subvencions d’altres administracions.
 • Gestionar de manera més eficient la cessió dels espais als col·lectius que ho demanin.

 

Millorar els equipaments culturals i recuperar el carrer com a espai de creació

 • Dotar la Sala Albéniz de l’equipament i el sistema de climatització necessaris per convertir-la en un teatre municipal. Renovar el reglament d’ús. Els ingressos que generi el lloguer de la sala han de revertir en inversions de millora a l’equipament.
 • Reformar la sala d’exposicions i la sala Sant Jordi per convertir-los en espais polivalents de debò.
 • Acabar les obres de rehabilitació de Can Riera i convertir-lo en un espai cultural polivalent vinculat a noves formes de creació.
 • Promoure l’Escorxador com a espai d’assaig musical, connectat a l’Escola de Música i Dansa, dins el poble educador.
 • Recuperar l’ús de l’espai públic i els espais verds per a la creació artística. Tindrem present que qualsevol espai pot ser cultura i coneixement.
 • Promoure l’art al carrer en col·laboració amb els artistes locals potenciant el concurs d’intervenció artística Museu a Cel Obert.
 • Impulsar un pla de senyalització vertical a la via pública per indicar millor on estan situats els edificis del poble d’Art i Cultura.

 

Donar un impuls a la festa major i al conjunt del cicle festiu

 • Obrir un procés participatiu per pensar entre tots i totes una nova Festa Major popular, genuïna, intensa, intergeneracional, participativa, segura i sense discriminacions.
 • Serem sensibles i imaginatius per millorar la resta del calendari tradicional, com el Carnestoltes, l’Aplec de l’Alegria, Sant Jordi, la Festa Major Petita, Sant Joan, Tots Sants i Nadal.
 • Donar un impuls a la cavalcada de Reis per fer-la més atractiva. Ampliar-ho a una setmana d’activitats infantils, com la fàbrica de joguines. Vincular la cavalcada a temes com la cura pel medi ambient o la solidaritat, en el marc del poble educador.

 

Promoure la lectura com a hàbit, font de plaer i aprenentatge

 • Augmentar els recursos a la biblioteca municipal, en connexió amb el poble educador i la vila d’art i cultura, per convertir-la en motor de l’activitat cultural i servei d’informació a la ciutadania, adaptada als consums i pràctiques culturals i a les tecnologies actuals. Estudiar una ampliació d’horaris.
 • Impulsar el pla lector municipal, obrint un procés de treball conjunt entre els diferents agents de la comunitat educativa que incideixen en la lectura. La competència lectora és la base per assolir coneixements, per formar una ciutadania compromesa i responsable, creativa, interessada en l’entorn i la cultura, i per ampliar la seva visió del món.
 • Augmentar els recursos a les biblioteques escolars.
 • Augmentar la difusió de les activitats de la biblioteca municipal.
 • Promocionar l’hora del conte i la resta d’activitats infantils de promoció de la lectura, dins el poble educador.

 

Recuperar i divulgar el llegat de Lola Anglada

 • Divulgar l’obra i el pensament de Lola Anglada, la darrera dels clàssics il·lustradors de l’escola catalana de la preguerra, exponent dels valors republicans i feministes.
 • Reprendre les converses amb la Diputació de Barcelona per complir amb la voluntat de la il·lustradora d’exposar la seva obra en un museu. Revisar el pla d’usos ja existent del projecte de Museu de la Il·lustració Lola Anglada, com a centre cultural integrat en la vida artística i educadora del poble. Revisar la viabilitat del projecte, la ubicació i el format i obrir el debat a la participació ciutadana.

2.3 UN POBLE AMB MEMÒRIA

Recuperar, conservar, difondre i posar en valor la memòria col·lectiva

 • Crear la regidoria de Patrimoni.

  Exposició Som Poble

 • Completar la recerca del patrimoni existent, mitjançant el mapa de patrimoni cultural de Tiana que elabora la Diputació de Barcelona, en coordinació amb la Comissió de Patrimoni. Activar controls i inspeccions per tal que es preservi, s’investigui i se n’eviti la destrucció.
 • Aprovar un nou pla especial de protecció i catàleg del patrimoni arquitectònic i ambiental de Tiana. El catàleg determinarà les actuacions que es poden fer a cada carrer, edifici o construccions amb valor històric, com ara basses, en funció dels diferents graus de protecció. També especificarà quins materials i colors es poden fer servir en les actuacions de les façanes històriques per afavorir l’harmonia i la coherència a la part històrica del poble.
 • Crear l’arxiu històric municipal digital, com a pas previ a la creació del futur arxiu històric i documental municipal de Tiana.
 • Crear un programa de divulgació de la història del poble amb l’edició de publicacions i exposicions monogràfiques, dins el marc del poble educador i amb l’objectiu d’estimular visions plurals i crítiques amb el passat i del seu significat en el present.
 • Crear un programa de divulgació de la vil·la romana de Can Sent-romà, bé cultural d’interès nacional, conjuntament amb els propietaris.
 • Impulsar projectes de recuperació de la memòria històrica, a partir de la memòria oral de la gent gran de Tiana [Veure 1.1].
 • Crear itineraris històrics a peu guiats per descobrir els racons del poble i la seva història.
 • Impulsar convenis per preservar, ordenar, digitalitzar i divulgar, d’acord amb els hereus i hereves, fons locals com l’arxiu Carreras o l’arxiu de fotos Francesc Fernández, Frasquito.
 • A través de la memòria oral, recuperar el receptari tradicional de Tiana.

2.4 UN POBLE SALUDABLE

Promoure la pràctica esportiva 

 • Donar suport i treballar amb les entitats i clubs esportius per promoure l’esport de base, cedint les instal·lacions municipals i els recursos necessaris. Fer més difusió de la participació dels clubs i els esportistes del poble a esdeveniments esportius.
 • Ajudar als clubs amb el material esportiu que necessitin.
 • Crear el Consell Municipal de l’Esport, com a plataforma estable de participació i gestió compartida,  per implicar els clubs i entitats esportives en la definició del projecte esportiu del poble.
 • Reformar i fer el manteniment, l’ampliació i la millora de les instal·lacions esportives i els patis dels centres escolars que ho requereixin per fomentar l’esport de base a les escoles i a l’institut.
 • Consolidar i ampliar la política de patis oberts per obrir els equipaments esportius de les escoles fora de l’horari escolar.
 • Fomentar la pràctica de l’esport en família.
 • Dissenyar un pla d’esport a l’espai públic per fomentar el lleure, el joc i l’esport a l’aire lliure per a tothom aprofitant l’entorn on vivim senyalitzant i millorant infraestructures per crear circuits urbans inclusius d’activitats físiques.
 • Organitzar activitats esportives en grup a l’aire lliure gratuïtes per a totes les edats dinamitzades per personal preparat tècnicament i amb l’assessorament de professionals de la salut pública.
 • Especialitzar un parc a la Cal·listènia Street Workout, jocs d’exterior fixos per fer exercicis físics utilitzant el propi pes corporal.
 • Millorar el format de la Festa de l’Esport i ampliar-ho amb una setmana prèvia de competicions en diferents espais del poble per promoure valors com la vida saludable i el treball en equip.
 • Donar el màxim suport a iniciatives com l’Enrucada o la Canicròs.
 • Estudiar construir una escala d’accés per comunicar millor el camp de futbol i el poliesportiu.
 • Reubicar alguns elements de la zona esportiva del Parc del Camp de Futbol Vell.
 • Promoure xerrades per fomentar l’activitat física.
 • Promoure programes d’activitat física per a persones grans.
 • Impulsar el menjar saludable a tots els bars de concessió municipal.

 

Garantir la universalització de l’accés a l’esport als equipaments municipals

 • Fer valdre l’interès general en la gestió del CEM Jordi Marí –piscina coberta i gimnàs Duet– per establir quotes assequibles per als veïns i veïnes de Tiana, d’acord a la seva condició d’equipament municipal, amb la introducció de polítiques de tarifació social.
 • Negociar un accés únic a la piscina del CEM Jordi Marí a un preu assequible.

  Duet Sports

 • Impulsar jornades esportives municipals al CEM Jordi Marí, tal com preveu el contracte de concessió de la gestió del servei.
 • Establir quotes assequibles per a la piscina d’estiu. Fomentar la creació d’una cooperativa local de joves i estudiar la viabilitat d’un nou model de gestió.
 • Revisar el conveni amb Montgat per evitar situacions de sobreocupació a la piscina d’estiu.
 • Revisar i garantir l’accessibilitat de les infraestructures esportives municipals. Fer accessible la piscina municipal d’estiu.
 • Buscar un major rendiment econòmic del poliesportiu llogant la pista quan no es fa servir: als matins o durant el mes d’agost. Millorar el sistema actual de tramitació i fer-ne difusió.

 

Augmentar la promoció de la salut

 • Engegar un Pla Municipal de Salut Pública, que impliqui totes les regidories, vinculat amb el poble educador, a partir de tallers i campanyes de sensibilització.
 • Treballar aspectes de millora de la salut com l’obesitat infantil, la dieta mediterrània a les escoles, l’activitat física o prevenir les drogaddiccions.
 • Promoure programes d’educació en la salut sexual i afectiva als centres escolars.

2.5 COOPERACIÓ, SOLIDARITAT, PAU I DRETS HUMANS

FOMENTAR LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL 

 • Aprovar el Marc d’Acció de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament, Pau i Drets Humans de l’Ajuntament de Tiana, el full de ruta que marcarà les línies de la cooperació del consistori, basades en l’Agenda 2030 dels Objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides.
 • Promoure la constitució de la Taula de Cooperació, Solidaritat, Pau i Drets Humans de Tiana, com a espai de col·laboració i coordinació entre l’Ajuntament i les entitats. La Taula proposarà a quins projectes es destina el pressupost municipal dedicat a la cooperació, educació per al desenvolupament i la solidaritat amb pobles en situació d’empobriment, conflicte bèl·lic, vulneracions dels drets de les dones, destrucció de la biodiversitat, etc.
 • Impulsar campanyes de sensibilització amb l’ajuda de les entitats i l’escola, en el marc del poble educador, per tal d’avançar cap a una ciutadania cada cop més conscient, solidària i compromesa amb les problemàtiques locals i internacionals.