Un poble més transparent
Un poble més transparent:

4. Mitjans de comunicació

Ràdio Tiana, gestió independent

S’aprovarà un reglament específic de gestió de Ràdio Tiana i La Local, que deixaran de dependre directament de l’equip de govern. El ple i el Consell de Mitjans de Comunicació n’exerciran el control per garantir-ne la qualitat i el servei públic. El president del Consell de Mitjans serà un periodista, aprovat amb el màxim consens pel mateix consell. L’alcalde o alcaldessa i la resta de càrrecs electes no tindran potestat per definir o canviar els continguts de les notícies.

entrevista radio

Millorar la comunicació institucional

Donarem a conèixer la informació municipal i les activitats que es fan al poble aprofitant el canal més adient en cada cas, comunicant-ho amb prou antelació. Serem austers en l’ús del paper, per estalvi i per compromís amb el medi ambient. Editarem un butlletí electrònic (newsletter) setmanal municipal. Farem servir el Whatsapp o altres eines de missatgeria instantània gratuïta com a canal de difusió i comunicació amb els veïns. La comunicació institucional estarà supervisada pel Consell de la Transparència.

Contra la fractura digital

Combatrem la fractura digital amb cursos intergeneracionals per millorar el coneixement i l’ús de les tecnologies de la informació. Ampliarem els punts de wifi obert al poble. Valorarem la viabilitat d’incorporar el programari lliure en l’administració municipal.

Què n'opines?