El programa de Junts per Tiana té el feminisme com un dels seus eixos fonamentals amb l’objectiu de garantir el principi d’equitat de gènere en totes les polítiques públiques de l’Ajuntament.

 

Pla d’Equitat de Gènere

 • Elaborar i executar un Pla Municipal d’Equitat de Gènere (2019-2023). Incorporar la perspectiva de gènere en totes les polítiques municipals i vetllar per fer efectius els drets de les dones en igualtat de condicions que els homes en tots els àmbits de la vida pública i lluitar contra qualsevol discriminació.

 

Accions de gestió i/o creació de prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques

 • Crear la Regidoria d’Equitat de Gènere.
 • Coordinar els serveis d’atenció a les dones amb Serveis Socials i altres serveis supramunicipals d’atenció i ajudes.
 • Promoure uns pressupostos amb perspectiva de gènere.
 • Apoderar el Consell d’Igualtat perquè esdevingui un espai de participació real i vinculant de treball en aquesta matèria i garantir la participació del moviment feminista en la definició de totes les polítiques.
 • Incloure la perspectiva de gènere en la planificació urbanística.
 • Impulsar un pla específic contra l’atur femení coordinadament amb les polítiques d’ocupació. La taxa d’atur registrat femení a Tiana (març 2019) és del 7,91% mentre que la de l’atur masculí és del 4,21%.
 • Vetllar per la cura de les dones i infants davant les violències masclistes amb l’activació de protocols d’actuació coordinadament amb tots els serveis municipals i la policia local. Impulsar cursos de formació especialitzada.
 • Oferir serveis d’informació, atenció i assessorament per a persones LGTBIQ a través dels serveis municipals i el Casal de Joves, dins el marc del poble educador.
 • Incorporar l’avaluació sistemàticament de l’impacte de gènere de totes les intervencions.

 

Accions de difusió i sensibilització

 • Definir un programa estable d’activitats de sensibilització per al foment de les relacions positives i igualitàries entre els grups de joves i adolescents, a l’Institut i al Casal de Joves, amb èmfasi en les xarxes socials, i oferir més tallers per a famílies sobre aquesta temàtica.
 • Impulsar campanyes de comunicació no sexista ni androcentrista i evitar la transmissió de missatges sexistes, masclistes i que fomentin estereotips de gènere i violència contra les dones en la publicitat dels serveis públics municipals.
 • Fomentar el debat i la visualització de les persones LGTBIQ en els diversos àmbits de participació ciutadana (joventut, gent gran, salut…).

 

Accions formatives

 • Formar en equitat de gènere tot el personal municipal i establir referents en totes les àrees.
 • Garantir la formació en equitat de gènere als integrants de les entitats del poble.
 • Oferir formació i debats/ reflexió sobre feminismes, equitat, i noves masculinitats oberta a la ciutadania.

 

mesures específiques contra l’atur femení

 • Impulsar un pla d’acció específic per a l’atur juvenil i, especialment, per a l’atur femení amb plans d’ocupació locals. La taxa d’atur registrat a Tiana és moderadament baixa (5,96%, març 2019), però cal treballar per combatre l’atur femení. La taxa d’atur masculí és del 4,21%, i la del femení, del 7,91%. Cal lluitar contra aquesta desigualtat.
 • Millorar l’assessorament personalitzat dels aturats i aturades de Tiana i impulsar programes a mida de formació i reciclatge professional.

 

 

'Estimada tia Anna', la història de Tiana a través de les seves dones

Ves a l'exposició

Junts per Tiana reclama uns pressupostos municipals que donin resposta a la crisi del covid

L’agrupació d’electors i electores Junts per Tiana ha votat en contra de la proposta de pressupostos municipals presentada pel govern d’ERC i PSC perquè els comptes no donen resposta a les necessitats del poble.

 

No són uns pressupostos per fer front ni a la pandèmia ni a la postpandèmia. No són uns pressupostos per fer front a la pitjor pandèmia que ha viscut la nostra generació amb uns resultats devastadors en molts sentits. En pèrdua de vides humanes, malauradament, i amb un impacte sobre l’economia que encara no en sabem l’abast. Perquè no sabem quants llocs de treball ara en standby, amb expedients de regulació temporal d’ocupació, s’acabaran destruint. Les notícies de les últimes setmanes amb acomiadaments massius a entitats bancàries no fan ser massa optimistes. Cal confiar que un cop assolida la vacunació del conjunt de la població, superem per fi l’emergència sanitària. Però la crisi del covid–19 no haurà acabat.

 

Llegir més

Comunicat sobre l’exposició ‘Estimada Tia Anna’

Des de Junts per Tiana, lamentem haver de comunicar que ens hem vist obligats a retirar l’exposició “Estimada tia Anna”, que explica la història de Tiana a través de les seves dones, de l’escola Tiziana per voluntat expressa de l’alcaldessa Marta Martorell.

 

La mostra es va inaugurar el 8 de març del 2020 al nostre Espai Cultural de l’avinguda Albéniz. La versió virtual es pot visitar a juntstiana.cat.

 

Després que el Consell d’Igualtat Municipal expliqués la idea de vincular la història de les dones del nostre poble amb les activitats del 8-M, nosaltres vam oferir la nostra exposició a l’Ajuntament. Uns dies més tard, la vam oferir als centres educatius del poble i a algunes entitats.

 

El paper històric de les dones de Tiana és patrimoni de tots i totes i té un valor pedagògic innegable per educar amb perspectiva de gènere. La nostra visió del poble educador és indestriable al nostre projecte polític. Polític, que no partidista. Per a nosaltres, fer política és transformar: avançar en la conquesta de drets i millorar el nostre poble. Ens sentim fortament vinculats amb la nostra comunitat com a comunitat d’aprenentatge.

Llegir més

Maria Dolors Solà, 1a Menció Honorífica Feminista de Junts per Tiana

Junts per Tiana ha lliurat a Maria Dolors Solà i Graells la 1ª Menció Honorífica Feminista de Junts per Tiana. El nomenament té l’objectiu de promoure la visibilització i reconeixement del de la dona en la història municipal i en la vida de l’àmbit local per tal de fomentar i construir una societat més igualitària, feminista i de drets fonamentals.

Llegir més

Les polítiques d’igualtat de Junts per Tiana

Avui, en motiu del dia contra la violència envers les dones, posem en valor les polítiques d’igualtat de Junts per Tiana.

Volem treballar per la transversalització de la perspectiva feminista, de gènere per a una igualtat efectiva entre homes i dones. Creiem que l’equitat, la justícia, la promoció de drets socials i la defensa dels drets humans es pot vertebrar i coordinar-se entre les diferents àrees municipals a través de totes les polítiques publiques, programes, projectes i activitats a Tiana. Pas a pas, és possible!

Llegir més