Hem de fer que les coses que volem que passin, passin de debò

› Governar la innovació i la creativitat

Hem de governar la innovació i posar la gent al focus de totes les polítiques. Amb transparència, honestedat i cogovern amb la ciutadania. Amb un peu al carrer, amb respecte per la majoria del ple i pels mandats del Parlament.

Hem de fer que les coses que volem que passin, passin de debò. Innovant, sent creatius. Governant bé, amb sentit comú, treballant molt.

I amb estima, la profunda estima que tenim per aquest racó de món, ni millor ni pitjor, però que és el nostre. On vam néixer o, encara mes important, on vam decidir anar-hi a viure o quedar-nos-hi.

› Un poble exigent, crític i participatiu

Volem un poble crític, exigent i participatiu. La implicació dels ciutadans en la política municipal no es pot limitar a escollir uns representants a l’Ajuntament cada quatre anys. Cal generar nous espais de participació formals i públics que tinguin una incidència real sobre l’agenda i els programes de govern.

› Un nou clima d’entesa

Promourem un pacte entre les forces polítiques de Tiana per arribar a grans acords i fomentar el treball conjunt, des de la responsabilitat, l’honestedat i el respecte. L’administració deliberativa, al servei de la gent, s’ha de basar en el diàleg, la confiança, la mediació, i en l’intercanvi de perspectives i recursos, entre les diferents parts de l’administració i entre l’administració i el seu entorn.

› Fer anar la màquina ajuntament

Reformarem les estructures internes, millorarem els processos i posarem els mitjans que calguin per millorar l’eficiència municipal. Escoltarem els treballadors i treballadores municipals per fer-ho possible. Treballarem en equip, en un clima de confiança i respecte. Fomentarem la formació i el reciclatge professional dins l’Ajuntament.

› Transparència i bon govern

Farem les reformes que calguin per millorar la transparència municipal, l’accés a la informació pública i les normes del bon govern. Impulsarem una nova cultura democràtica per prevenir la corrupció i recuperar la confiança del ciutadà en la política i les institucions. La llei de transparència és un punt de partida per garantir que el veïns de Tiana tinguin més control democràtic sobre la gestió municipal. Abocarem tota la informació pública de l’Ajuntament de Tiana al portal de transparència.

Màxim oberts al poble, ràpids quan calgui, reflexius quan calgui. Rigorosos i eficients.

Bon govern

Hem de governar la innovació i posar la gent al focus de totes les polítiques.

Exigents, oberts

Volem un poble crític, exigent i participatiu. Cal generar nous espais de participació formals i públics.