Susanna Capell: Les persones, el patrimoni del nostre poble viu i educador

Tècnica d’acció social a Save the Children i número 4 de la candidatura de Junts per Tiana

 

Les persones som, inevitablement i afortunadament, el motor que possibilita els canvis. L’equip de Junts per Tiana apostem per un canvi real i palpable, en el qual Tiana esdevingui un poble garantista, segur, verd, educador, viu. Volem un poble que escolti i ofereixi respostes assertives, constructives i proactives, amb sentit comú, i que les persones siguin el seu focus. El segle XXI demana noves formes de gestionar i governar i, per aquest motiu, creiem que Tiana requereix refer i innovar la seva política, teixint-la conjuntament entre tianenques i tianencs de manera propera i transparent.

La nostra fita és garantir i treballar pels drets humans, els drets dels infants i les llibertats fonamentals. La dignitat humana, dret inherent en les persones, pot resultar vulnerada en qualsevol etapa del cicle vital, i des de l’Ajuntament de Tiana i els poders públics ens hem d’exigir el compromís de donar respostes en aquestes situacions. Defensem el benestar, la pau i la justícia per a totes les persones. Volem créixer amb el nostre poble, aprendre i construir junts la Tiana del segle XXI.

 

Hem de dibuixar un nou full de ruta social, viu i educador per oferir noves propostes i accions integradores, actives i innovadores a l’abast de totes les famílies i amb preus raonables i equitatius, per una política educacional al llarg de la vida.

 

Per dur-ho a terme, apostem per una política educacional al llarg de la vida i l’educació com a eina transversal per a la transformació que necessitem. Educació informal, on les qüestions quotidianes que apareixen de forma causal i sense planificar resultin educadores per a tots i totes, com respectar els senyals de trànsit del poble, ser cordials i amables amb els nostres veïns i veïnes, participar en les activitats culturals i esportives. En definitiva, totes aquelles accions que creen comunitat, amb respecte i solidaritat.

 

Una educació no formal que, de manera planificada, ofereixi respostes a les demandes en formació d’adults que requereix Tiana. Una oferta més àmplia i variada, on l’oferta formativa s’estengui a la cultura, les llengües, el coneixement, el benestar personal, la cuina o les noves tecnologies. L’educació no formal també incideix en les activitats de temps lliure i oci i per això necessitem donar suport al Cau i als joves del poble, oferint més recursos i mitjans per a les activitats socioeducatives. I per últim, l’educació formal, la reglada i obligatòria, que garanteixi el dret a l’educació de qualitat dins el nostre poble. Escola bressol, escoles de primària i institut, inclusius, que atenguin les singularitats de tots els nens i nenes i adolescents, amb una formació integral on es garanteixi el seu dret al correcte desenvolupament, que trenqui amb l’aprenentatge per competències i esdevingui l’escola del saber fer i saber ser, caminant prop de les famílies i els alumnes. Volem escoles lliures de violència i que tinguin protocols en matèria de prevenció, detecció i actuació davant de possibles casos d’assetjament escolar o abusos sexuals.

 

Volem escoles lliures de violència i que tinguin protocols en matèria de prevenció, detecció i actuació davant de possibles casos d’assetjament escolar o abusos sexuals.

 

Sense educació no pot existir la llibertat, per aquest motiu volem posar-la a l’abast de tot el poble, fomentant la responsabilitat i l’autonomia per participar activament en la transformació del nostre poble, fent possible una Tiana més solidària, més compromesa i més justa.

 

Volem una Tiana amb igualtat d’oportunitats. Treballar des de l’àrea de persones amb compromís social i educatiu, oferint una cartera de serveis socials municipals que inclogui recursos, assessorament, informació, ajuts i acompanyament a totes les tianenques i tianencs que ho necessitin. Serveis bàsics d’atenció social, amb accés i derivació a serveis socials especialitzats si es requereixen, que, sigui de forma puntual, amb caràcter d’urgència o problemàtiques de més llarga durada, es resolguin i les persones se sentin acompanyades i lluny del desemparament municipal o administratiu. Junts volem invertir en el benestar i la qualitat de vida del poble, tenim un repte present i futur, que ens permeti respectar al llarg de la vida la protecció, la seguretat i la prevenció.

 

Per Junts és de vital prioritat crear una àrea de Persones municipal, on, de manera  singular, multidisciplinària i intergeneracional, es doni resposta i acció a les necessitats socials de Tiana, de forma cívica, comunitària i solidària. Prioritzem la prevenció, amb la implicació de la comunitat tianenca, on totes les persones aportin la seva particular mirada, per teixir un poble cohesionat i compromès en el benestar col·lectiu que repercuteixi en la satisfacció individual de cadascú de nosaltres.

 

El que veiem, el que sentim, el que escoltem al nostre poble, forma part de la nostra vida diària, per això cal fomentar l’empatia i el coneixement real de les vicissituds del nostre entorn, per tal de prendre consciència i fer-nos part activa del poble que desitgem. Per això és necessari dibuixar un nou full de ruta social, viu i educador, on podrem oferir noves propostes i accions integradores, actives i innovadores a l’abast de totes les famílies i amb preus raonables i equitatius, que s’aniran duent a terme de forma progressiva.

 

Des de Junts volem generar una transformació positiva dels serveis i equipaments públics socials i educatius, que de manera sostenible repercuteixin en els veïns i les veïnes de Tiana, millorant-los, innovant-los o creant-los, per tal d’afavorir una major qualitat de vida a l’abast de tothom en qualsevol etapa del cicle vital. Les persones: el patrimoni del nostre poble viu i educador.

 

Descobreix aquí la bio de Susanna Capell

Et pot interessar